Monitoring médií 23. 8. 2021

Pôvodná koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu našich vodných tokov spred desiatich rokov počítala s výstavbou 368 malých vodných elektrární do roku 2030. Nakoniec bolo toto číslo znížené a v roku 2017 vládou schválené na 58 lokalít. Aj to je však podľa ekológov na drobné Slovensko priveľa. Už roky sa o malých vodných elektrárňach hovorí, že ich negatívne vplyvy na životné prostredie vysoko prevyšujú pozitívne zisky z výroby elektrickej energie. Súčasná veda totiž hovorí, že sú v rozpore so zdravým fungovaním vodných tokov.
(Zdroj: https://focus.hnonline.sk/publicistika/clanok/7601764-bude-niekedy-hron-zdravou-riekou)


Pomôcť mestu Michalovce riešiť štyri dôležité oblasti spadajúce do správy samosprávy majú moderné technológie. Manažment odvozu odpadu, dynamickú pasportizáciu, monitorovanie ovzdušia a dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky bude samospráva realizovať prostredníctvom prepojenia mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. Projekt Moderné technológie – Smart City je podporený zo zdrojov EÚ a počíta sa s nákladmi takmer 470.000 eur.
(Zdroj: https://regiony.zoznam.sk/odpadova-politika-v-michalovciach-po-novom-kontrolovat-sa- bude-aj-ovzdusie-a-doprava-v-meste/)


Potravinový odpad produkuje 10 percent všetkých svetových emisií, na Slovensku každý obyvateľ vhodí v priemere 100 kilogramov potravín za rok. Aktuálne každý obyvateľ Slovenska ročne vyhodí v priemere 100 kilogramov potravín. Tie sa však produkciou emisií nepriaznivým spôsobom podpisujú pod stav životného prostredia. „Reštaurácie a supermarkety budú v budúcnosti povinné darovať nespotrebované nezávadné potraviny napríklad charite“. informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Zavedenie takéhoto kroku plánuje envirorezort v rámci Envirostratégie 2030.
(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/restauracie-a-supermarkety-budu-musiet-darovat-nezavadne- potraviny-charite)


Riešenie environmentálnej záťaže PCB látok na Zemplíne sa v podmienkach mimoriadneho stavu presunulo pod rezort vnútra. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v úlohe odborného poradcu, ktorý nemôže ovplyvniť rýchlosť postupu Ministerstva vnútra (MV) SR. Uviedlo to tlačové oddelenie envirorezortu. MŽP deklarovalo, že v januári tohto roka nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša. Inšpekcia tvrdí, že prevádzka fungovala šesť rokov nelegálne a tým sa dopustila správneho deliktu. SIŽP preto začala aj správne konania o uložení pokuty. Koncom júna tiež spustila štátny dozor v Chemko Strážske v likvidácii. “Kontrola sa vykonala fyzickou obhliadkou v prevádzke Strážske, objekte Ošipáreň,” dodal envirorezort. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že poskytuje súčinnosť ministerstvu vnútra. Riešenie PCB látok v areáli podľa rezortu výrazne sťažuje aj rozdrobenosť vlastníctva areálu. MŽP tiež predložilo legislatívu, zabrániť má tomu, aby privatizéri, ktorí kúpili majetok s vedomím, že je zaťažený environmentálnymi záťažami, požadovali odstránenie ekologických záťaží na náklady štátu.
(Zdroj: https://kosice.zoznam.sk/mimoriadny-stav-pcb-zataz-na-zempline-uz-riesi-ministerstvo- vnutra/)


Pri ochrane a starostlivosti o prírodu na Slovensku by mali byť v budúcnosti pri eurofondoch uprednostňovaní lokálni poskytovatelia služieb. S iniciatívou prichádza Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Budúci týždeň začína rokovania s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a Ministerstvom financií (MF) SR. Niektoré návrhy si totiž vyžiadajú aj legislatívne zmeny.
(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-pri-ochrane-prirody-maju-byt-up/571202-clanok.html)