Monitoring médií 24. 6. 2021

Pri implementácii operačného programu Kvalita životného prostredia nie sú problémy, ktoré by ohrozili vyčerpanie rozpočtových záväzkov, pozastavenie platieb alebo realizáciu programu. Vyplýva to z informácie o stave implementácie OP KŽP k 31. máju 2021 a opatreniach na zabezpečenie splnenia jej cieľov, ktorú 23. júna 2021 vzala vláda na vedomie.

(Zdroj: www.vlada.gov.sk)


Ľahostajnosťou a ignorovaním legislatívy ľudia za uplynulé roky vytvorili desiatky kontajnerových medveďov, ktorých osud je vopred spečatený. Upozornila na to v stredu na sociálnej sieti Správa Tatranského národného parku (TANAP). Odpad v okolí nezabezpečených kontajnerov je podľa nich problém, na ktorý upozorňujú a riešia ho roky. Ako príklad uviedli lokalitu Hrdovo v Západných Tatrách pri Ceste slobody. V januári tohto roka nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR k zákonu o odpadoch z novembra 2020. Počet lokalít, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť kontajnerové stojiská pred vniknutím medveďa hnedého sa viac ako zdvojnásobil. Z pôvodných 151 narástol na 360.

(Zdroj: https://zilina.zoznam.sk/tvrde-slova-spravy-tanap-u-pre-toto-mame-medvedov-pri-kontajneroch/)


Prejsť z centrálneho zásobovania teplom (CZT) na vlastnú domovú kotolňu bude zrejme ľahšie. Poslanci Národnej rady SR totiž definitívne schválili poslaneckú novelu zákona o tepelnej energetike. „Nie je to úplné zrušenie teplárenského nevoľníctva, ako o tom hovorí programové vyhlásenie vlády, ale ide o spresnenie vecí, ide o nejaký kompromis. Nie je to v prospech ani jedných, ani druhých, ktorí podnikajú na tomto trhu,“ povedal v rozprave jeden z predkladateľov novely, poslanec Milan Vetrák (OĽaNO).

Poslaneckú novelu zákona kritizovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Novelou sa podľa rezortu životného prostredia môže zhoršiť kvalita ovzdušia či poškodiť podnikateľské prostredie. „Zásadne nesúhlasíme s tvrdením predkladateľov návrhu novely zákona, že predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, že nevyvoláva sociálne vplyvy a nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, kvalitu ovzdušia, a zároveň na podnikateľské prostredie, ale aj sociálne vplyvy,“ uviedlo ministerstvo v rámci pripomienkového konania.

Všetky nedostatky aktuálne schválenej poslaneckej novely má ešte vyriešiť veľká novela zákona o tepelnej energetike, ktorú pripravuje v súčasnosti ministerstvo hospodárstva. Do Národnej rady SR by sa mala dostať podľa Vetráka do šiestich mesiacov.

(Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/592380-prejst-od-velkeho-teplara-k-domovej-kotolni-bude-lahsie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss)


Hať na riečke Hučava pri Očovej je minulosťou. K odstraňovaniu prehradení riek sme sa zaviazali v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, podľa ktorej chce Európa nechať slobodne tiecť do roku 2030 až 25-tisíc kilometrov riek.

(Zdroj: https://dennikn.sk/2441925/riecna-revolucia-prave-zacala-v-hucave-zburala-zbytocnu-hat/)


Firma PolyStar chce v Šuranoch spustiť prevádzku na skladovanie zdravotníckeho a iného odpadu.V Nových Zámkoch takýto odpad spracováva v blízkosti nemocnice. Firma nemá v súčasnosti dostatočnú kapacitu, aby pokryla požiadavky, hlavne zdravotníckych zariadení, na dočasné uloženie ostatných a nebezpečných odpadov pred ich úpravou. Firma bude v Šuranoch nakladať aj s nebezpečnými odpadmi, viac ako desať ton ročne.

(Zdroj: https://mynovezamky.sme.sk/c/22681742/surany-firma-polystar-chce-v-suranoch-skladovat-ostatne-a-nebezpecne-odpady.html)