Monitoring médií 25. 10. 2021

Monitoring médií 25. 10. 21.

Ochranári a občianski aktivisti odovzdali do Národnej rady Slovenskej republiky vyše 105 000 podpisov za účinnejšiu ochranu lesov, aby sa zvýšila plocha prirodzených lesov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta a podporuje občianske iniciatívy, ktorých cieľom je ochrana národných parkov a životného prostredia obzvlášť v čase klimatickej krízy. Podľa slov ministra Jána Budaja ministerstvo životného prostredia presadzuje reformu národných parkov, ktorá prinesie aj pozdvihnutie regiónov Slovenska.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/4t2y8mt/ochranari-do-parlamentu-dorucili-peticiu-za-ucinnejsiu-ochranu-lesov/)


Klimatickí aktivisti reagujú na informácie o znižovaní rozpočtu pre Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý uvažuje o obmedzení výskumu zmeny klímy na Slovensku. Organizácie združené v Klimatickej koalícii spolu s Greenpeace Slovensko vyjadrujú svoje obavy z okresávania výskumu v oblasti klímy. Informácie o znižovaní rozpočtu pre SHMÚ podľa nich poukázali na dlhodobý problém poddimenzovania kľúčových vedeckých inštitúcií v oblasti ochrany životného prostredia. Tvrdia, že bez vedeckých poznatkov a dát sa nedokážeme na zmenu klímy správne pripraviť. V tejto súvislosti poslali ministrovi životného prostredia a riaditeľovi SHMÚ list.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/571j65s/aktivisti-posielaju-list-budajovi-aj-riaditelovi-shmu-nesuhlasia-so-skrtanim-rozpoctu-na-vyskum-zmeny-klimy/)


Medzinárodný vzdelávací program Globe, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, pokračuje na Slovensku aj v aktuálnom školskom roku. Vo svete je do programu zapojených 126 krajín vrátane všetkých krajín EÚ. Získané údaje z pravidelných meraní v prírode žiaci zadávajú priamo do databázy NASA. Do programu je na Slovensku aktuálne zapojených 43 škôl a vzdelávacích centier s 97 učiteľmi. Koordinuje ho inštitút Daphne.

(Zdroj: https://webmagazin.teraz.sk/ekologia/v-ramci-programu-globe-ziaci-na-sloven/12696-clanok.html)

 

 

Ilustračné foto zdroj: pexels.com