Monitoring médií 26. 11. 2021

Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR odmieta klamstvá, ktoré šíri Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR. Ochranári tvrdia, že stanovisko ZSD obsahuje manipulačné a nepravdivé informácie a útočí na platné zákony vrátane ústavnej povinnosti štátu chrániť prírodné bohatstvo osobitne v národných parkoch. Informovala o tom hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/sop-odmieta-klamstva-ktore-siri-zv/593113-clanok.html)


Štát plánuje výstavbu novej vodnej elektrárne. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce za 50 miliónov eur postaviť na Dunaji vodnú elektráreň Čunovo II. „Účelom realizácie navrhovanej činnosti je energetické dovyužitie dotačných prietokov prepúšťaných cez stupeň Čunovo a to vybudovaním vodnej elektrárne Čunovo II, ktorá bude priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo,“ uviedol štátny podnik vo svojom investičnom zámere, ktorý je v súčasnosti na posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA). Vodná elektráreň Čunovo II v rovnomennej bratislavskej mestskej časti by mala mať inštalovaný výkon desať megawattov. So začatím výstavby elektrárne sa plánuje v roku 2024. Výstavba by mala byť ukončená o dva roky neskôr.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/venergetike/vodohospodarska-vystavba-planuje-zacat-s-vystavbou-vodnej-elektrarne-cunovo-ii-investuje-miliony-eur/)


Vláda prijala nový Program odpadového hospodárstva (POH) na roky 2021 – 2025 z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2025 bude podľa nového strategického odklonenie odpadov zo skládok. V oblasti energetického zhodnocovania odpadov envirorezort počíta s tým, že s odklonom odpadu zo skládok Slovensku pomôžu predovšetkým cementárne, ktoré odpadom nahrádzajú uhlie, ako aj už existujúce zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO), takzvané spaľovne. Na rozdiel od pôvodnej verzie POH však materiál prijatý vládou pripúšťa aj výstavbu nových ZEVO. Tie sú na Slovensku v súčasnosti dve – jedno prevádzkuje mestský podnik OLO v Bratislave, druhé spoločnosť KOSIT v Košiciach.

(Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/budajov-rezort-ma-novu-strategiu-pre-odpady-pripusta-aj-nove-spalovne-107625.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com