Monitoring médií 27. 7. 2021

Masový úhyn rýb na rieke Hron spôsobil v pondelok na strednom Pohroní únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen. Rybári začali uhynuté ryby zbierať v obci Trnavá Hora v časti Jalná, na úseku dlhom jeden kilometer ich vyzbierali asi 600 kilogramov.
(Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/5964198-unik-digestatu-sposobil-na-hrone-masovy-uhyn-ryb- je-to-ekologicka-katastrofa)


Metán je zodpovedný za štvrtinu globálneho otepľovania v 20. storočí. Polčas jeho rozpadu v atmosfére je asi dekáda, napriek tomu zachytí za storočie v atmosfére až 30-násobne viac tepla než oxid uhličitý. Menej ako pätina emisií metánu vzniká pri ťažbe a transporte fosílnych palív, z ktorých sa zachytený plyn uvoľňuje do ovzdušia. Takmer tretina vzniká na skládkach odpadu. Až 40 percent produkovaných emisií metánu vzniká chovom dobytka. Jeden kus hovädzieho dobytka ročne vyprodukuje viac ako sto kíl metánu. Mikróby v žalúdkoch prežúvavcov pomocou fermentácie rozkladajú skonzumované rastliny a tým vzniká metán ako vedľajší produkt.
(Zdroj: https://www.trend.sk/trend-archiv/brutalne-leto-2021-globalne-oteplovanie-zacina-vyberat- svoju-dan-necakanymi-udalostami)