Monitoring médií 27. 9. 2021

Krajský súd v Trnave zrušil rekordnú pokutu 145-tisíc eur za čiernu stavbu pre firmu Labonte, ktorá v Ratnovciach pri Piešťanoch nelegálne vybudovali luxusný plážový rezort. Plážový rezort totiž bez povolení úradov prevádzkoval bazén a reštauráciu, okrem toho usporadúval tanečné zábavy. Na miesto chodili kontroly z hygieny či Štátnej ochrany prírody, keďže rezort vybudovali v chránenej oblasti. Stavebný úrad v Piešťanoch následne vymeral firme Labonte rekordnú pokutu 145-tisíc eur. Minulý rok v októbri ju potvrdil v odvolacom konaní aj Okresný úrad v Trnave. Firma Labonte preto zažalovala Okresný úrad v Trnave a takmer po roku dali podnikateľom za pravdu aj trnavskí sudcovia. Senát Krajského súdu v Trnave pod vedením predsedu senátu Pavla Lacza ešte v rozhodnutí z júna tohto roku uviedol, že úradníci v Piešťanoch pochybili v tom, ako rekordnú pokutu pre podnikateľov za čiernu stavbu zdôvodnili.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/ppj7nyj/sud-pre-chybu-uradnikov-zrusil-rekordnu-pokutu-za-ciernu-stavbu/)


V najbližších rokoch musíme radikálne znížiť množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach. Zámery na vybudovanie spaľovní opäť oživili debatu o tom, či je lepšie odpad energeticky zhodnotiť a vyrobiť z neho teplo, alebo zlepšiť triedenie odpadu a jeho recykláciu. Na Slovensku má vyrásť päť nových spaľovní na zmesový komunálny odpad. Dve sú už v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tým musia prejsť všetky veľké stavby, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. Spaľovne chce stavať spoločnosť Ewia, ktorá vlastní jedno z dvoch takýchto zariadení, ktoré už na Slovensku stojí, konkrétne v Košiciach. Nové spaľovne by po získaní potrebných súhlasov postavila do 6 až 8 rokov, predpokladá stámiliónové investície bez pomoci štátu či dotácií. Potrebu budovania nových spaľovní opiera o rastúcu spotrebu ľudí, čo sa prejaví aj na rastúcom množstve nerecyklovateľného komunálneho odpadu. Posledné slovo však bude mať ministerstvo životného prostredia, ktoré budovaniu nových spaľovní nie je naklonené. Záverečné stanovisko k zámeru plánuje zverejniť na jeseň.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/9v69vpx/slovensko-je-kralovstvo-skladok-ministerstvo-rozhoduje-o-vystavbe-novych-spalovni/)


Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia povolili rozšírenie zapáchajúcej skládky Červený Majer. Obyvatelia podávajú odvolanie. Inšpekcii nadriadený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pritom vravel, že do desiatich rokov zatvorí necelú stovku skládok, štvrtinu z toho už tento rok. Prevádzkovatelia skládok skúšajú žiadať o rozširovanie „salámovou metódou”, čiže po menších kúskoch, čím sa vyhýbajú prísnejšiemu posudzovaniu. Nespokojní obyvatelia zo Senca poukazujú v prípade skládky na Červenom Majeri na nezrovnalosti v meraniach skládkových plynov a podzemných vôd, ktoré si objednala spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo. Keď aj SIŽP zistí na skládkach nedostatky a uloží opatrenia na ich nápravu, kontrola ich dodržiavania prichádza neskoro. V minulosti boli prípady, keď to bolo až 14 mesiacov po termíne.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2550191/ako-chce-budaj-zatvorit-skladky-ked-povoluje-ich-rozsirovanie-inspektori-odobrili-zvacsenie-seneckeho-smradocha/)


Na Slovensku vzniká od 1. januára 2022 možnosť zálohovať PET fľaše a plechovky. Vratné nápojové obaly s objemom do troch litrov budú o 15 centov drahšie. Za každý vrátený, nepoškodený a nedeformovaný obal s čitateľným EAN kódom, bude zákazníkovi záloha vrátená. Odberových miest bude niekoľko, nachádzať by sa mali prevažne v obchodoch s potravinami či zmiešaným tovarom, podobne ako je to v prípade zálohovania niektorých druhov sklenených fliaš. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR upozorňuje, že prázdne fľaše a plechovky netreba hromadiť už teraz. Záloha bude vrátená počnúc novým rokom len tým, ktorí si zakúpia nápoje s označením „Z“ a krátkym textom Zálohované. Tie sa dostanú do predaja až po novom roku. Ešte začiatkom roku 2019, kedy bol návrh zákona o vratných obaloch z plastu a kovu predložený na pripomienkovanie, uviedlo MŽP, že pripomienky kritikov výrobcov a odpadárov nevzali do úvahy. Údajne nepredložili negatívne finančné analýzy ani konštruktívne návrhy.

(Zdroj: https://www.trend.sk/biznis/slovensko-bude-zalohovat-mineralka-bude-drahsia-zalohu)