Monitoring médií 28. 9. 2021

Ministerstvo životného prostredia chce do zoznamu chránených území európskeho významu zaradiť lokality z celého Slovenska. Patria medzi ne aj Beskydské a Javornícke lúky na Kysuciach. Medzi vlastníkmi parciel, ktoré by mali prejsť do druhého či štvrtého stupňa ochrany prírody, sa však zdvihol odpor. Prerokovanie, na ktorom sa mohli dohodnúť, kvôli pandemickým opatreniam zrušili. Územia vzácnych lúk a biotopov by mali na Kysuciach zabrať okolo tritisíc hektárov v katastroch osemnástich obcí. Starostovia Kysúc namietajú, že je to veľa a ochrana územia zabráni ďalšiemu rozvoju obcí. Podľa nich niektoré hornaté dediny nemajú veľa možností, kam sa rozširovať a život sa posúva do kopcov. Ochranári dôvodia, že vyhlásiť nové chránené územia sme sa zaviazali Európskej únii. Slovensko so zaradením už teraz mešká, za čo nám hrozí až žaloba na Súdnom dvore EÚ a sankcie. Podľa starostov chránené územie tak, ako je navrhnuté, nikto s nimi neprerokoval, a preto je v niektorých častiach v rozpore s územnými plánmi či programom rozvoja obcí. V Skalitom, susednej obci s Poľskou republikou, by navrhnuté chránené lokality Natura 2000 zabrali skoro 40 % územia obce.
(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/cm1kkg5/slovensko-meska-s-vyhlasenim-europsky-chranenych-lokalit-ludia-luky-dat-nechcu/)


Aktuálna úroveň čerpania Operatívneho programu Kvalita životného prostredia je podľa envirorezortu približne na úrovni priemerného čerpania alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku. Relatívne najlepšie sa darí financie z OP KŽP čerpať v rámci gescie Ministerstva hospodárstva SR (prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry), kde kontrahovanie k 31. augustu dosiahlo 84,7 %.
Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106314/eurofondy-z-op-kzp-sa-v-tomto-roku-na-90-nevycerpaju-priznava-ministerstvo.aspx)