Monitoring médií 29. 12. 2021

Počas jesenného upratovania od septembra do polovice novembra vyzbierali v Trenčíne 387 ton odpadu. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, biologického odpadu sa vyzbieralo viac ako 207 ton, vyviezli ho do kompostárne v Trenčíne. „Naplnili sme ním 144 veľkoobjemových kontajnerov. Objemným odpadom sme naplnili 121 kontajnerov a na skládku Luštek pri Dubnici nad Váhom bolo uložených takmer 165 ton tohto odpadu,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že na 85 stanovištiach sa zbierali aj ďalšie odpady – obaly obsahujúce nebezpečné látky (5,3 tony), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (1,02 tony), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (7,8 tony), ostatné nebezpečné odpady (1,09 tony), jedlé oleje a tuky (0,12 tony). Nebezpečné odpady dočasne uložili v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odviezli na zhodnotenie a zneškodnenie. „Celkové náklady na jesenné upratovanie boli vyčíslené na 37.531 eur. Najbližšie organizované upratovanie bude na jar 2022,“ uzavrela Ságová.

(Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/22811210/pocas-jesenneho-upratovania-vyzbierali-v-trencine-387-ton-odpadu.html)


Jedným z hlavných nedostatkov envirorezortu je nezvládanie komunikácie navonok. Dôsledkom toho je slabý boj s dezinformáciami. V súvislosti s hodnotením roka 2021 na Ministerstve  životného prostredia (MŽP) SR to uviedol Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Envirorezortu sa v roku 2021 nepodarilo presadiť posilnenie ani navýšenie rozpočtu Štátnej ochrany prírody SR. Nepodarilo sa podľa Ridzoňa dokončiť ani vyhlasovanie európskej sústavy chránených území. Pokračoval, že ministerstvo mešká v príprave klimatického zákona a príprave slovenských pozícií k legislatívnemu balíku “Fit for 55”. MŽP sa však podarilo podľa Ridzoňa presadiť viaceré neriešené veci. “V niektorých ohľadoch ide o historické zmeny. Takým je schválenie reformy národných parkov, schválenie  rezervácie Pralesy Slovenska, zastavenie lovu vlka,” povedal Ridzoň. Za dôležitú považuje spoluprácu s agrorezortom na príprave zmien v reforme poľnohospodárskej politiky.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/sosbirdlife-jednym-z-nedostatkov-je-n/600656-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com