Monitoring médií 29. 7. 2021

Výbor svetového dedičstva UNESCO schválil rozšírenie slovenskej lokality v Zozname svetového dedičstva – bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Rozšírenie sa týka Vihorlatského pralesa a prírodných rezervácií Havešová, Rožok, Udava a Stužica. Všetky boli na zoznam UNESCO zapísané v roku 2007.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/unesco-rozsirilo-uzemie-bukovych-pralesov-v-sr-na- zozname-svetoveho-dedicstva-2-231132)


Ministerstvo životného prostredia SR predĺžilo lehotu súkromnému podnikateľovi na možnosť realizovať prieskumný geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici. Upozornili na to niektorí Tatranci spolu s miestnym občianskym združením Tatry 22. Namietajú proti rozhodnutiu, a tvrdia, že je protizákonné. Opierajú sa pritom o geologický zákon a doklady o preinvestovaných nákladoch od spoločnosti.
(Zdroj: https://www.cas.sk/cl/1002901/2569699/envirorezort-predlzil-povolenie-na-vrt-v-lomnici- tatranci-penia-nenechaju-to-len-tak)


Na základe žiadosti vedenia mesta dostali Nové Zámky z Envirofondu približne 83 600 eur. „Envirofond rozdeľuje peniaze podľa množstva vytriedeného odpadu a jeho podielu z celkového množstva odpadu v meste“, informuje mesto Nové Zámky.
(Zdroj: https://novezamky.dnes24.sk/separovat-sa-oplati-mesto-nove-zamky-ziskalo-desiatky-tisic- eur-393615)