Monitoring médií 3. 12. 2021

USA sa na množstve plastového odpadu v roku 2016 podieľali 42 miliónmi ton, čo je dvakrát viac ako ho vyprodukovala Čína a tiež to predstavuje vyššie množstvo ako mali dovedna všetky členské štáty Európskej únie. Vyplýva to z novej správy, ktorá bola v stredu predložená americkej vláde. Informovala o tom agentúra AFP. Každý Američan ročne vyprodukuje v priemere 130 kilogramov plastového odpadu. Na druhom mieste je Británia s 99 kilogramami na osobu a nasleduje Južná Kórea s 88 kilogramami.

(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/spojene-staty-vyprodukuju-najviac-plastoveho-odpadu-spomedzi-vsetkych-krajin-sveta)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR hodnotí klimatickú konferenciu v Glasgowe (COP26) ako úspešnú. Ukázala, že jej základnou hodnotou pri riešení klimatickej zmeny je solidarita. Celkový výsledok konferencie hodnotí ako “ambiciózny v duchu umenia možného”. “Pozícia MŽP bola na klimatickej konferencii jasná. MŽP urobí všetko preto, aby sme klimatickú neutralitu dosiahli na Slovensku čím skôr. K tomuto cieľu môže prispieť každý z nás,” skonštatoval rezort. Konferencia potvrdila podľa envirorezortu nedostatočné financovanie adaptácie na zmenu klímy v rozvojových krajinách. Vyzvala k zvýšeniu príspevkov aspoň na úroveň, ako sú poskytnuté financie pre znižovanie emisií. Financovanie adaptácie na zmenu klímy by malo byť adekvátne a predvídateľné vrátane financovania Adaptačného fondu, tvrdí MŽP. Po dvojročnom procese sa definuje dlhodobý, globálny cieľ pre adaptáciu.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-hodnoti-klimaticku-konferenciu-v/594852-clanok.html)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR okamžite preverí aktuálny stav čistenia odpadových vôd v niekoľkých z 19 aglomerácií. Európska komisia (EK) totiž Slovensku, ako aj iným krajinám, zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Vyhodnotila totiž, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií. Komisia vychádzala z údajov za rok 2016, preto mohlo podľa MŽP SR v niektorých z 19 aglomerácií dôjsť k odstráneniu nedostatkov.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-preveri-aktualny-stav-cistenia-o/594979-clanok.html)


Súkromní vlastníci lesov pri Kežmarku a Spišskej Belej využili možnosť čerpania finančnej podpory zo strany Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa rezortu životného prostredia ide o príklad spolupráce lesníkov a štátnych ochranárov, keď spoločne prispievajú k adaptácii lesných ekosystémov na zmenu klímy na územiach Natura 2000. ŠOP SR vyplatila miestnym súkromným vlastníkom prostredníctvom piatich projektov so štátnou pomocou na podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesa (PBOL) už viac ako dva milióny eur. Do konca roku 2023 preplatia štátni ochranári vyše desať miliónov eur v rámci celého Slovenska na realizáciu takýchto opatrení na území takmer 22-tisíc hektárov.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/x9ecjtb/z-ochrany-lesov-na-spisi-profituju-aj-sukromni-vlastnici-uvadza-ministerstvo/)

Ilustračné foto: pexels.com