Monitoring médií 3. 8. 2021

Samosprávy môžu požiadať o financie na vybudovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov. Na tento účel má z eurofondov smerovať 96 miliónov eur vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov. Aktuálne je alokovaných 11,6 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia SR o tom informuje na webovej stránke.
(Zdroj: MŽP)


Popradská spoločnosť Autonova nerozumie „útokom zo strany občianskeho združenia Tatry 22“, ktoré tvrdí, že jej nemalo byť vydané povolenie na predĺženie lehoty na realizáciu prieskumného geotermálneho vrtu v Tatranskej Lomnici. Uvádza sa to v stanovisku spoločnosti, ktoré poskytol jej štatutárny zástupca Miroslav Jevický. Reagoval tak na vyjadrenie niektorých Tatrancov a spomínaného združenia, podľa ktorých Ministerstvo životného prostredia SR konalo v tomto prípade protizákonne. Firma považuje vyjadrenia združenia za nepravdivé a hovorí o očierňovaní.
(Zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22713490/autonova-odmieta-vyjadrenia-aktivistov-o-vrte-v- lomnici-hovori-o-ociernovani.html)