Monitoring médií 30. 12. 2021

Ministerstvo životného prostredia vyzvalo, aby ľudia v chránených územiach dodržali zákaz používania pyrotechniky počas Silvestra aj osláv príchodu nového roka. Envirorezort informoval, že s blížiacim sa koncom roka eviduje zvýšené množstvo podnetov na používanie zábavnej pyrotechniky aj Zelená linka ministerstva. Podnety boli doposiaľ hlásené z CHKO Biele Karpaty, Národného parku Malá Fatra či z Národného parku Nízke Tatry. Rezort pripomína, že používanie zábavnej pyrotechniky je v národných parkoch a iných chránených územiach zo zákona zakázané, čo platí aj počas silvestrovských osláv. Prax je však taká, že ľudia v týchto oblastiach sú každoročne svedkami porušovania tohto zákazu.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/dt4mdxx/silvester-v-narodnom-parku-co-je-dovolene-a-co-zakazane/)


Mesto Svidník uspelo s viacerými projektmi. Plánuje zlepšiť vybavenie kompostárne, opraviť lávky na jednom z mostov, rozšíriť rady miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) a vybudovať nové ihrisko. Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mesto získalo 165-tisíc eur na opravu lávok pre peších na moste cez rieku Ladomírka / Mesto Svidník „Mimoriadne ma teší získanie sumy 150-tisíc eur z Environmentálneho fondu na zlepšenie vybavenia kompostárne, pretože k odpadovému hospodárstvu pristupujeme veľmi aktívne. Ide o drvič bioodpadu, ktorý bude slúžiť na to, aby kompost bol naozaj kvalitný a ľahšie spracovateľný, čiže pôjde aj o úsporu finančných prostriedkov“; uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/mesto-svidnik-ziskalo-financie-na-zariadenie-kompostarne-a-vybudovanie-detskeho-ihriska)


 Starostovia obcí okolo Domaše zúfalo čakajú na návrh smernice ministerstva životného prostredia, ktorá ma stanoviť jasné pravidlá pri nakladaní s pozemkami v majetku štátu v dotyku s vodnou nádržou, pri vodných tokoch a pod vodnými tokmi. Hovoria o mesiacoch nečinnosti a nemali zatiaľ možnosť dokument pripomienkovať. Rezort aj vodohospodári potvrdili, že smernica je už hotová a zástupcovia samosprávy sa k nej budú môcť vyjadriť na budúci rok.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/5z78kw0/na-pravidla-ako-nakladat-s-pozemkami-v-okoli-domase-cakaju-obce-uz-viac-ako-rok/)


Kežmarku opäť unikli do rieky Poprad ropné látky. Pritom len nedávno tam za 600-tisíc eur odstránili podobnú envirozáťaž. Neďaleko železničnej stanice v Kežmarku vytekala do rieky Poprad neznáma ropná látka. Za posledné tri roky sa to stalo už niekoľkokrát, pričom na posledný únik upozornili rybári na Vianoce. Blízko miesta výtoku ropných látok do rieky bola kedysi autobusová stanica. Rybári disponujú informáciou, že v jej podzemí je nádrž s ropnými látkami, ktorá podľa nich prehrdzavela.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/v-kezmarku-opat-unikali-do-rieky-poprad-ropne-latky)


Celosvetový vozový park SUV rapídne rastie. Zatiaľ čo v roku 2010 ich po cestách na celom svete jazdilo menej ako 50 miliónov, tak v roku 2021 ich už po nich jazdí približne 320 miliónov – čo zodpovedá celkovému vozovému parku v Európe. SUV ako také patria medzi hlavné príčiny rastu emisií oxidu uhličitého (CO2) súvisiaceho s energiou za posledné desaťročie. Len v roku 2021 sa celosvetová flotila vozidiel SUV zvýšila o viac ako 35 miliónov, čím sa ročné emisie zvýšili o 120 miliónov ton CO2. Ak by hypoteticky boli SUV samostatnou krajinou, v roku 2021 by sa umiestnili na šiestom mieste na svete z hľadiska absolútnych emisií a vyprodukovali by viac ako 900 miliónov ton CO2. Aby sa vykompenzoval rast globálnych emisií od roku 2010 v dôsledku nárastu počtu SUV, globálny vozový park elektrických vozidiel by sa musel oproti súčasnému stavu dvojnásobne zväčšiť. Na druhú stranu – správa agentúry EIA tvrdí, že výrazne rastúci predaj elektromobilov v roku 2021 bude stačiť na to, aby eliminoval dodatočné emisie pochádzajúce z 35 miliónov SUV, ktoré boli v roku 2021 zakúpené miesto bežných áut strednej triedy.

(Zdroj: https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/611734-sumrak-suv-ale-kdeze-pocas-krizy-sa-im-dari-ako-nikdy-predtym/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss)


Európski odpadári sú znepokojení, že Európska komisia nezaradila sektor recyklácie medzi činnosti oprávnené na zníženie poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných užívateľov. Ak chceme dosiahnuť obehové hospodárstvo, odvetvie recyklácie by nemalo byť znevýhodňované v porovnaní s výrobným odvetvím, ktoré nakladá s primárnymi surovinami, tvrdí Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD) v reakcii na nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky, ktoré pred niekoľkými dňami prijala Európska komisia. Usmernenia budú formálne schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začnú ihneď po tom. O čo ide? Transformácia ekonomiky Európskej únie v súlade s Európskou zelenou dohodou je čiastočne financovaná prostredníctvom „poplatkov“ za spotrebu elektriny. Podľa usmernení môžu členské štáty EÚ udeliť zníženie takýchto odvodov spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch, ktoré sú „obzvlášť vystavené medzinárodnému obchodu“ a „pri tvorbe hodnoty sa vo veľkej miere spoliehajú na elektrickú energiu“. V najnovších usmerneniach však nie je zahrnutý sektor recyklácie.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106494/nove-usmernenia-ek-preferuju-primarnu-vyrobu-na-ukor-recyklacie-stazuju-sa-recyklatori.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com