Monitoring médií 30. 6. 2021

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami pripravilo jednodňovú

akciu, počas ktorej sa zbierali odpadky z brehov Dunaja v okolí Gabčíkova. Na čistení vodného toku sa

zúčastnil Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP, vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku a

Vodohospodárskej výstavby štátneho podniku.

(Zdroj: MŽP)


Do medzinárodného vzdelávacieho programu GLOBE sa na Slovensku zapojilo 54 učiteľov z 23

inštitúcií. Tisícka detí sa tak vzdeláva modernou metódou. Získané údaje žiaci zadávajú priamo do

databázy NASA. Do programu GLOBE, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné

prostredie v okolí svojej školy, sa celkovo zapojilo 125 krajín sveta. Vďaka grantovej podpore sa do

programu mohli zapojiť aj žiaci zo znevýhodneného prostredia.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/skolstvo-vdaka-programu-globe-sa-modernou-

metodou-vzdelava-tisicka-deti-221814)


Nitra začala v júni s rozmiestňovaním nových hnedých nádob s označením BRKO (biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad) na sídliskách. Pár dní pred spustením zberu však mesto hlási problém

s dodávkou zberných nádob. Zatiaľ Nitrianske komunálne služby rozmiestnili takmer 200 nádob na

kuchynský biodpad čo je približne polovica z celkového počtu nádob. Celý proces sa spomalil tým, že

dodávateľ mešká s dodaním objednaných nádob.

(Zdroj: https://nitra.dnes24.sk/nitre-chyba-polovica-nadob-na-kuchynsky-bioodpad-necakajte-ani-

kosiky-pre-domacnosti-393462)


Časť Námestia baníkov v Handlovej v utorok zaplnil zmesový komunálny odpad z dvoch sídlisk v

objeme približne 6000 litrov. Analýza odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí odpad skúmali,

ukázala, že veľká časť z neho by sa dala ešte separovať. V súčasnosti je miera separácie v Handlovej približne

34 percent.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/handlova-cast-namestia-zaplnil-odpad-analyza-ukazala-

ze-sa-da-este-vytriedit-221729)


Od 3. júla má byť na všetkých cigaretách v Únii napísané, že obsahujú plasty. Slovenskí výrobcovia už

pol roka hovoria, že to bez zmenšenia kolkov nepôjde. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ

pretláča zákon, ktorý problém odloží na budúci rok. Označenia majú fajčiarov upozorniť, aby

zahadzovaním ohorkov neohrozovali životné prostredie.

(Zdroj: https://euractiv.sk/section/danova-politika/news/varovania-o-plastoch-sa-na-cigarety-

nezmestia-slovensko-bude-so-smernicou-meskat/)