Monitoring médií 30. 7. 2021

Nezisková organizácia Global Footprint Network (GFN) každý rok vydáva správu o udržateľnosti hospodárenia jednotlivých krajín sveta. Tento rok ľudstvo vyčerpalo k 29. júlu všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok, a od štvrtka žije na ekologický dlh. Keby však celý svet žil rovnakým spôsobom ako obyvatelia Slovenska, tento dátum by prišiel omnoho skôr – už 13. mája. Deň ekologického dlhu vyjadruje globálny priemer a situácia sa značne líši v závislosti od krajiny. Chudobnejšie krajiny vo všeobecnosti dosahujú tento dátum omnoho neskôr ako tie bohaté. Katar žije na ekologický dlh už od 9. februára, pričom Indonézia tento deň dosiahne až 18. decembra.
(Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/spotreba-prirodnych-zdrojov-rastie-ludstvo-stvrtka-zije- ekologicky-dlh)


Mesto Nitra bojuje s odpadovou turistikou. Problém spočíva v tom, že ľudia z iných mestských častí či dokonca obcí, vynášajú smeti mimo svojho bydliska. Ešte väčším problémom sú zrejme podnikatelia, ktorí ukladajú svoj odpad vo väčších množstvách do sídliskových kontajnerov ako fyzické osoby. Nádoby sa potom rýchlo zapĺňajú a ľudia nemajú kam vynášať smeti. Po novom bude okruh, kde môžete vynášať smeti, obmedzený. „Na uloženie zmesového komunálneho odpadu sa nariaďuje používať nádoby, ktoré sa nachádzajú v okruhu 150 m od miesta bydliska poplatníka,“ vysvetlil Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo MsÚ v Nitre. Ak budú smetné nádoby plné, môžete v rámci komplexnej bytovej výstavby využiť najbližšie kontajnerové stojisko.
(Zdroj: https://nitra.dnes24.sk/koniec-odpadovej-turistiky-za-vyhadzovanie-smeti-mimo-bydliska- hrozi-pokuta-395594)