Monitoring médií 31. 8. 2021

Rybári už začali s revitalizáciou Hrona v časti, z ktorej sa stal po júlovej ekologickej katastrofe, keď sa do vody dostal digestát z bioplynovej stanice, takmer mŕtvy úsek. Udusili sa tisíce rýb. Zlovili časť rýb z blízkeho Lutilského potoka a premiestnili ich do hlavného toku rieky – boli medzi nimi jalce, mreny, ale aj množstvo hrúzov a ďalších.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/4bckvqz/do-mrtveho-useku-hrona-vypustili-prve-ryby-bioplynove-stanice-pri-riekach-cakaju-/kontroly)


Slovensko za uplynulých desať rokov vyprodukovalo každoročne približne o 3,5 percenta viac odpadu. V minulom pandemickom roku sa trend trochu znížil. V porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 2,71 percenta. Vyplýva to z analýzy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach o využívaní odpadov na Slovensku. Analýza ukazuje, že najviac odpadu vyprodukoval Bratislavský kraj (357 774 ton), najmenej Trenčiansky a to 251 835 ton. Na skládkach stále končí 48 percent komunálneho odpadu. Oproti predvlaňajšiemu roku ide o pokles o tri percentá, čiže o viac ako 20-tisíc ton. Najviac sa skládkuje v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, zhodne po 57 percent. Najmenej odpadu sa skládkuje v Košickom (33 percent) a Bratislavskom kraji (25 percent), uvádza analýza.

(Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22731439/slovensko-za-desat-rokov-vyprodukovalo-viac-odpadu.htm)


Voľnejšie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov by mohli znemožniť dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. Upozorňuje na to platforma Budovy pre budúcnosť v súvislosti s  návrhom zmeny vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR k zákonu o energetickej hospodárnosti budov. Organizácia v pondelok informovala v tlačovej správe, že od rezortu dopravy očakáva, že návrh vyhlášky jasne vysvetlí, v opačnom prípade by ho malo stiahnuť. Ministerstvo dopravy navrhuje uvoľniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov až o 40 %. Zásadné pripomienky k tomuto návrhu okrem platformy zaslali aj viaceré rezorty, vrátane úradu vlády a ministerstva životného prostredia, ale aj Únia miest Slovenska.

(Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22731659/volnejsie-poziadavky-na-hospodarnost-budov-ohrozia-dosiahnutie-klimatickej-neutrality-v-roku-2050.html)