Monitoring médií 4. 10. 2021

Petíciu za zákaz používania divožijúcich zvierat v cirkusoch a zábavnom priemysle predložia organizácie na ochranu zvierat Európskej komisii (EK) 13. októbra. Cieľom petície je dosiahnuť zákaz používania zvierat v cirkusoch a zábavnom priemysle na celoeurópskej úrovni. Aktuálne už takýto zákaz používania zvierat platí v 24 členských krajinách Európskej únie (EÚ). Problémom sú niektoré veľké európske krajiny ako Španielsko, Francúzsko, či Nemecko, v ktorých neplatia žiadne obmedzenia. Krajiny majú navyše množstvo registrovaných cirkusov.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/peticiu-za-zakaz-pouzivania-divokych-zvierat-v-cirkusoch-dostane-uz-coskoro-eurokomisia/)


Slováci triedia odpad ako odušu. Alebo to aspoň tvrdia. Vyplýva to z výsledkov októbrového prieskumu, ktorý si v spoločnosti Nielsen Admosphere dala spracovať firma Asekol SK. Plných 98 percent opýtaných v ňom uviedlo, že farebné kontajnery navštevuje aspoň občas. A dve tretiny odpad zo svojej domácnosti separujú vždy. Respondenti sa zároveň sa dom-nievajú, že na to majú dobré podmienky. Štyri pätiny z nich chvália jednoduchý prístup k triedenému zberu a 92 percent vie, do ktorej popolnice ktorý odpad patrí – aj keď polovica ľudí si to musí sama priebežne zisťovať. Len každý dvadsiaty Slovák nie je ochotný zmeniť svoje spotrebiteľské správanie v prospech ochrany klímy.

(Zdroj: https://www.trend.sk/trend-archiv/slovensko-cislach-vracia-skoro-polovica-odpadu)


Medzinárodný deň povedomia o plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Podľa prieskumu OZV ENVI – PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne. Podľa oficiálnych údajov vyhodíme ročne na Slovensku viac ako 860 tisíc ton potravinového odpadu, čo predstavuje približne 163 kíl na obyvateľa. Priemer v Európskej únii je ešte vyšší. Na jedného Európana pripadá ročne až 173 kíl a celkovo sa v EÚ podľa štatistík Rady Európskej únie vyhodí až 87,6 mil. ton potravín ročne. Polovica z tohto odpadu pritom pochádza z domácností. Aj preto sa Európska únia a jej členské štáty zaviazali znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu. 43 % vyhadzuje menej potravín ako pred pandémiou Situácia je naozaj vážna. Z výsledkov online reprezentatívneho prieskumu, ktorý v septembri tohto roku realizovala OZV ENVI – PAK na vzorke 1000 respondentov, sa ukázalo, že až 39 % obyvateľov Slovenska vyhadzuje potraviny najmenej raz do týždňa. Dokonca denne vyhadzuje potraviny 7 % ľudí. Len štvrtina (27 %) jedlom vôbec neplytvá a potraviny do koša nevyhadzuje.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/7-ludi-vyhadzuje-potraviny-denne/)