Monitoring médií 4. 11. 2021

Volanie po konci slovenských energeticky náročných fabrík ide podľa priemyselníkov celosvetovo proti zlepšovaniu životného prostredia. Ich konkurenti z rozvojových častí sveta totiž majú ekologicky špinavšie fabriky. Slovalco tvrdí, že ak by prestalo vyrábať a jeho hliník by sa na Slovensko musel voziť z rozvojového sveta, celosvetovo by sa ročne vypustilo o viac ako dva milióny ton emisií CO2. To by pre planétu znamenalo rovnakú zaťaž, ako keby sa vyrúbali lesy o rozlohe celého Bratislavského kraja. Ján Budaj sa v minulotýždňovom rozhovore pre SME vyjadril o veľkých priemyselných fabrikách nezvyčajne tvrdo aj na pomery šéfa ministerstva životného prostredia. Pre Slovensko by bolo podľa ministra lepšie, keby sa niektoré domáce energeticky náročné fabriky radšej pozatvárali. Osobitne spomenul najväčšieho domáceho spotrebiteľa elektriny – žiarske hlinikárne Slovalco. Povedal, že ich koncom by krajina nestratila ani žiadne významnejšie príjmy štátneho rozpočtu a ani početnejšie zamestnanecké miesta.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2597064/slovalco-pise-budajovi-zatvaranie-slovenskych-fabrik-poskodi-nie-pomoze-svetovemu-boju-s-emisiami/)


Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu by malo byť jednoduchšie a prehľadnejšie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorý na návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) schválila vláda. Návrh podľa envirorezortu zjednoduší a sprehľadní proces poskytovania peňazí z fondu. Novela má zároveň priniesť zriadenie elektronickej schránky, vďaka ktorej bude možné podávanie elektronických žiadostí o dotácie. Zriadenie elektronickej schránky má so sebou priniesť aj automatizáciu procesov. Schválenie novely zákona má podľa MŽP SR zlepšiť aj kontrolu subjektov, ktorým sú dotácie poskytované a zabezpečiť tak lepšiu ochranu pred prípadným zneužívaním poskytovania financií. Zároveň sľubuje úpravu jednotlivých ustanovení zákona, ktoré boli v pôvodnom znení zákona zmätočné alebo nejednoznačné. Tie totiž spôsobujú v aplikačnej praxi problémy, najmä vo vzťahu k procesom poskytovania podpory Environmentálnym fondom.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/v-poskytovani-dotacii-z-enviromentalneho-fondu-nastanu-zmeny-malo-by-byt-jednoduchsie-a-prehladnejsie/)


Operačný program Slovensko pre prostriedky Európskej únie v novom programovom období 2021 až 2027 bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Cieľom návrhu, ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda, je zefektívnenie štruktúry subjektov zodpovedných za implementáciu Operačného programu Slovensko v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020. Počet sprostredkovateľských orgánov oproti predošlému obdobiu sa zníži približne trojnásobne. Návrh na určenie sprostredkovateľských orgánov predložila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Riadiace a sprostredkovateľské orgány Riadiacim orgánom Operačného programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Úlohy sprostredkovateľských orgánov budú vykonávať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/operacny-program-slovensko-pre-nove-eurofondy-bude-mat-10-sprostredkovatelskych-organov/)


Celkovo 76 prírodných rezervácií bude vyhlásených za Pralesy Slovenska. Na rokovaní o tom na návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) rozhodla vláda. Cieľom tohto kroku je ochrana doteraz nedostatočne chránených pralesov a prírodných lesov Slovenska. Všetky lokality zaradené do Pralesov Slovenska budú po novom v najprísnejšom, piatom stupni ochrany. Takmer všetky pozemky sú vo vlastníctve štátu „Vyhlásenie navrhovaných prírodných rezervácií bude významným krokom pre plnenie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky týkajúcej sa povinnej certifikácie Forest Stewardship Council, takzvanej FCS v štátnych lesoch, kde vyhlásenie aspoň piatich percent spravovaných lesov za bezzásahové územie je jedným z kritérií pre získanie takéhoto certifikátu konkrétnym subjektom,“ vysvetlilo MŽP SR v dôvodovej správe. Vybraných 76 lokalít má spolu výmeru vyše 6 462 hektárov. Pozemky navrhovaných prírodných rezervácií sú vo vlastníctve štátu s výnimkou približne dvoch hektárov, ktoré sa nachádzajú v správe štátneho podniku Lesy SR.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/slovenske-pralesy-sa-rozsiria-vybrane-lokality-budu-spadat-do-najvyssieho-stupna-ochrany/)


Zmeny v českej odpadárskej legislatíve narušili zámery viacerým aktérom, ktorí sa pripravovali na pôvodné ukončenie skládkovania v roku 2024. Posun na rok 2030 a zároveň pretrvávajúca triediaca zľava obcí a iba pozvoľný rast poplatku za skládkovanie nehrá príliš do kariet zámerom na energetické zhodnocovanie odpadu. “Zmena legislatívy a odsunutie konca skládkovania skrížilo viaceré plány v niektorých lokalitách. Na druhej strane nás aj tieto zmeny posúvajú dopredu. Ministerstvo životného prostredia pracovalo na zmenách veľa rokov a muselo niesť bremeno procesu a vysporiadavania sa s rôznymi záujmovými skupinami,” okomentoval legislatívne zmeny českej vlády Michal Stieber, riaditeľ spoločnosti Veolia Vedľajšie produkty ČR, na konferencii Dni teplárenstva a energetiky 2021.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106385/koniec-skladkovania-v-cesku-sa-posuva-energeticke-vyuzivanie-odpadu-bude-nadalej-drahsou-moznostou.aspx)


Podľa Iniciatívy poľnohospodárov je zlé a neprijateľné, keď štát v dokumentoch súvisiacich s legislatívnou úpravou národných parkov chce obmedziť či dokonca zrušiť vlastnícke práva fyzických osôb. Reforma národných parkov pripravená cez poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny nie je dobrá. Reforma by mala udržať ľudí na chránenom území, a zároveň rešpektovať vlastníctvo. Vyplynulo to z vyjadrení súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka k novele, o ktorej rokuje parlament. V stredu popoludní sa zhromaždili pred Národnou radou (NR) SR, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) s ich kritikou plánovaných zmien nesúhlasí.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/reforma-narodnych-parkov-podla-protes/587928-clanok.html)


Po viac ako troch rokoch príprav a projektovania začala v týchto dňoch Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/Birdlife Slovensko realizovať konkrétne opatrenia v chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky. Cieľom je obnoviť mokrade, zlepšiť vodný režim a chrániť v území vzácne druhy vtákov európskeho významu.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/v-chranenych-uzemiach-poiplie-a-senia/587777-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com