Monitoring médií 4. 8. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes prevzal medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej, ktorý je národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF a má právo udeliť alebo neudeliť spomínaný titul. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v súčasnosti jediným slovenským ministerstvom, ktoré má platný medzinárodne uznávaný titul v oblasti manažérstva kvality.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/vyjadrenie-mzp-sr-ocenene-prestiznym-titulom-v- oblasti-manazerstva-kvality-233283)


Kúpalisko v Podhájskej môže začať uvoľňovať opatrenia, musí však zosúladiť svoju prax so zákonom. Starosta Podhájskej Roman Ivan priblížil, že niektoré podmienky už kúpalisko splnilo, za najväčší problém považuje vypúšťanie vody z bazénov. Kúpalisko malo problémy pri odbere a používaní vody, vypúšťaní a odstránení použitej vody. Odber vody podľa Budaja vyriešilo tým, že zabezpečilo merania prítokov. Zistenia ukazovali prekročenie limitov rádioaktivity v geotermálnych vodách v bazénoch, ktorú určuje vyhláška pre povrchové vody. Budaj však poukazuje, že na Slovensku chýba presná definícia rádioaktívnych nuklidov v geotermálnych bazénových vodách. “Budem odporúčať ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO), aby ministerstvo zdravotníctva určilo normy a pravidlá,” podotkol s tým, že to pre geotermálne vody nemusí znamenať, aby sa prestali využívať, ale budú mať určený časový limit na používanie.
(Zdroj: https://www.topky.sk/cl/10/2160765/Kupalisko-Podhajska-musi-zosuladit-svoju-prax-so- zakonom–tvrdi-minister-Budaj)