Monitoring médií 5. 1. 2022

Zaujímavá štúdia odhaľuje vysoký priemerný voľnobeh úžitkových vozidiel (nákladných áut a autobusov), ktorý by sa dal eliminovať ich elektrifikáciou. Podľa údajov štúdie Národného laboratória pre obnoviteľnú energiu (National Renewable Energy Laboratory, NREL) získaných zo 415 ťažkých vozidiel so spaľovacím motorom flotily DNA (v 36 štátoch) počas viac ako 120 000 hodín prevádzky, úžitkové vozidlá zostávajú nečinné so spusteným motorom približne 1 až 4 hodiny denne. Údaje sa líšia podľa typu vozidla. Nákladné auto s naftovým motorom beží na voľnobeh takmer polovicu prevádzkového času, tranzitný autobus je nečinný viac ako 40 % času.

(Zdroj: https://techbox.dennikn.sk/dieslove-sialenstvo-kamiony-a-autobusy-bezia-na-volnobeh-cele-hodiny/?ref=mpm&_ga=2.190726188.662499091.1635725799-412966900.1625996784)


Práca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nie je dostatočná, najmä v oblasti klimatickej krízy a dlhodobo zanedbávaných problémov životného prostredia na Slovensku. Pre TASR to uviedol europoslanec Martin Hojsík v hodnotení roku 2021 v oblasti životného prostredia. Envirorezort by sa podľa neho mal tento rok sústrediť na zmierňovanie následkov klimatickej krízy, príprava na jej dosahy má byť prioritou nielen pre MŽP.

Politický výtlak ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) pri presadzovaní reforiem zhodnotil Hojsík ako dosť slabý, a to najmä pri reformách a zákonoch smerujúcich k ochrane klímy. Hojsík si myslí, že v oblasti klímy ministerstvo zlyhalo doma aj na európskej úrovni. „Klíma má byť nadrezortnou prioritou štátu, no, žiaľ, tak to v skutočnosti nevyzerá. Pripravovať sa na dosahy klimatickej krízy a snažiť sa ich zmierniť, to už dávno nemôže byť len agendou jedného úradu,“ hovorí Hojsík. Niekedy má podľa vlastných slov pocit, akoby si envirorezort neuvedomoval, že klimatická kríza je tá najväčšia existenčná výzva.

(Zdroj: TA SR)


Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR eviduje 140 podnetov súvisiacich s ochranou zvierat. Viac ako 30 sa týkalo podozrenia z týrania zvierat. Zelená linka o tom informuje na sociálnej sieti.

Približuje, že ďalších 35 podozrení sa týkalo zlej a zanedbanej starostlivosti o zviera. Rovnako 35 podnetov bolo zaradených do kategórie ohrozovanie zvierat. „Ostatné podnety sa týkali nálezov mŕtvych alebo zranených zvierat a živočíchov a stretov s voľne žijúcimi živočíchmi,“ uviedla linka.

Zelená linka envirorezortu je pre verejnosť k dispozícii od 8.00 do 18.00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 144 440 či e-mailovej adrese zelena.linka@enviro.gov.sk. Prostredníctvom linky je možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, ktoré majú chrániť životné prostredie. Od augusta minulého roka začala prijímať aj podnety súvisiace s týraním zvierat.

(Zdroj: TA SR)


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prichádza tento rok s enviroakadémiou. Jej cieľom bude pokryť kľúčové aspekty životného prostredia z hľadiska miestnej územnej samosprávy. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Združenie bude venovať pozornosť odbornému vzdelávaniu zamestnancov miest a obcí a zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, hovorí Kaliňák. Približuje, že sa budú pripravovať aktivity na posilnenie spolupráce združenia so zainteresovanými skupinami, ako aj exkurzie zamerané na prezentáciu príkladov dobrej praxe. V týchto aktivitách budú podľa Kaliňáka pomáhať odborníci z jednotlivých oblastí, ako sú odpadové hospodárstvo, cirkulárna ekonomika, vodné hospodárstvo, predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšenie kvality ovzdušia, udržateľnosť budov, energetická efektívnosť a redukcia oxidu uhličitého, plynová mobilita a zeleň.

(Zdroj: TA SR)


Považskobystrická radnica chce kúpiť nádoby a vrecia na odpad na najbližšie dva roky za takmer 206.000 eur. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Pri nádobách na odpad predpokladá radnica hodnotu zákazky vo výške takmer 60.000 eur, predpokladaná cena vriec je viac ako 146.000 eur. V predpokladaných cenách je aj dovoz nádob a vriec do sídla obstarávateľa

Lehota na predkladanie ponúk je do 18. januára, doba trvania zákazky alebo rámcovej dohody s víťazným uchádzačom je 24 mesiacov.

(Zdroj: TA SR)

Ilustračné foto: pexels.com