Monitoring médií 5. 10. 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti vyhodnocuje cenové návrhy jednotlivých subjektov. Výsledkom celého procesu budú nové cenové rozhodnutia, ktoré výrobcom definitívne ukážu, s akou podporou budú môcť počítať po jej predĺžení o päť rokov. Kým každý z podporovaných výrobcov môže do novej schémy vstúpiť dobrovoľne, pre viac ako štyri stovky fotovoltických elektrární je predĺženie podpory povinné.

(Zdroj: [04.10.2021; Odpadové hospodárstvo; ENERGO, PODPORA OZE; s. 21; Radovan Potočár])


Slovenský pavilón na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 je od nedele 3. októbra plne funkčný. Zároveň je pavilón sprístupnený aj širokej verejnosti. Slovenský pavilón navštívili ako prví minister hospodárstva Richard Sulík a minister životného prostredia SR Ján Budaj so svojou delegáciou a s veľvyslancom Slovenska v Spojených Arabských Emirátoch Michalom Kováčom.Hlavným podujatím  tematického týždňa Klíma a biodiverzita je diskusia lídrov na tému Európska zelená dohoda: Výskum a inovácie ako nástroj ku klimatickej neutralite, ktorú otvoril Minister životného prostredia SR Ján Budaj. Diskusia je organizovaná Európskou službou pre vonkajšiu činnosť EEAS v Bruseli. Na podujatí sa okrem ministra Jána Budaja zúčastnila aj delegácia MŽP SR.

(Zdroj: https://www.trend.sk/biznis/slovensky-pavilon-expo-dubaj-2020-je-spristupneny-hlavnymi-temami-su-klima-biodiverzita)


Mesto Ružomberok bude žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie environmentálneho centra v Björnsonovom dome. Návrh zapojiť sa do výzvy ministerstva životného prostredia, ktorej cieľom je robiť osvetu zdravého životného prostredia, odobrili ružomberskí mestskí poslanci. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Ak bude radnica so žiadosťou úspešná, získa 501 000 eur.

(Zdroj: https://ruzomberok.dnes24.sk/vizia-environmentalneho-centra-v-ruzomberku-vzniknut-ma-v-znamej-budove-400177)


Mesto Svidník vráti ministerstvu životného prostredia takmer 220-tisíc eur. Táto suma je korekciou z dôvodu pochybenia pri verejnom obstarávaní v rámci projektu zberného dvora pre obce v podduklianskom regióne. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová zdôraznila, že samospráva zrealizovala verejné obstarávanie v roku 2009.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/svidnik-pochybil-pri-verejnom-obstaravani-v-ramci-projektu-zberneho-dvora-envirorezortu-vrati-necelych-220-tisic-eur)


Na starostlivosť o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Medzibodrožie by malo ísť viac ako 5,4 milióna eur na roky 2022 až 2051. Z toho vyše 4,3 milióna by malo ísť z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z Programu starostlivosti o CHVÚ Medzibodrožie na roky 2022 – 2051, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. CHVÚ Medzibodrožie je vzácnou mokraďovou lokalitou na východnom Slovensku. Celkovo bolo v tomto území zistených 254 druhov vtáctva.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/na-starostlivost-o-chvu-medzibodrozie/581205-clanok.html)