Monitoring médií 5. 11. 2021

Prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre denníkN: „Bolo by skvelé, keby to zodpovedalo odporúčaniam vedcov, aby sme udržali otepľovanie do jeden a pol stupňa Celzia. My sa hlásime k cieľu, ktorý sme si stanovili ako Európska únia, a to by som očakávala aj od najväčších znečisťovateľov. To znamená napríklad záväzok klimatickej neutrality do roku 2050 alebo záväzok znižovať emisie v skorších termínoch. Momentálne najväčší producenti hovoria o klimatickej neutralite okolo roku 2060, a to je vzhľadom na scenáre, ktoré vedci predpokladajú, nedostatočné.  V takom prípade nám hrozia katastrofy, nedostatok potravín, záplavy a migrácia. V dôsledku toho by došlo k ohrozeniu našej bezpečnosti. To však neznamená, že úsilie o ochranu klímy sa tým končí.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2598210/caputova-po-samite-lidrov-ku-klime-ako-matku-dvoch-dcer-ma-znepokojuje-kolko-mladych-zvazuje-nemat-deti/)


Európski spracovatelia plastov (European Plastic Converters, EuPC) sú znepokojení z toho, že veľa členských štátov neimplementovalo povinné požiadavky smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (tzv. smernica o jednorazových plastoch), čo podľa nich spôsobuje fragmentáciu vnútorného trhu a má potenciál podkopať celkovú hodnotu jednotného trhu. Hraničný termín pre transpozíciu únijných zákazov uvádzať niektoré jednorazové plastové výrobky na trh do svojich národných právnych rámcov bol stanovený na 3. júl tohto roka. EuPC však tvrdí, že niektoré členské štáty doposiaľ nezabezpečili plnú implementáciu opatrení. Podľa spracovateľov môže zohrávať rolu aj fakt, že smernica bola prijatá narýchlo a mnoho ustanovení je nejasných a rôzne interpretovateľných. Komisia navyše zverejnila usmernenia o rozsahu pôsobnosti smernice len štyri týždne pred konečným termínom, čo podľa združenia neprinieslo veľa jasnosti do celého procesu implementácie.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106391/dodrziavanie-pravidiel-o-jednorazovych-plastoch-nie-je-harmonizovane-upozornuje-priemysel.aspx)


Celková produkcia odpadu v ČR prvýkrát prevýšila 38 miliónov ton. Komunálneho odpadu však ubudlo. Produkcia odpadu v Českej republike v roku 2020 poznačenom pandémiou COVID-19 rástla. Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu sa medziročne zvýšilo zhruba o 3 %, tvorba komunálneho odpadu v Česku ale na rozdiel od Slovenska poklesla. Vyplýva to z najnovších údajov českého ministerstva životného prostredia a informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Celková produkcia odpadov u našich západných susedov v minulom roku dosiahla 38,504 mil. ton. V porovnaní s predošlým rokom 2019 (37,362 mil. ton) ide o približne trojpercentný nárast. Na jedného obyvateľa ČR vlani pripadlo takmer 3 600 kg odpadov.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106389/podiel-komunalneho-odpadu-ktory-smeruje-na-skladky-v-cesku-vzrastol-na-48.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com