Monitoring médií 5. 7. 2021

Ak sú občania svedkami medvedej aktivity pri ľudských obydliach, mali by kontaktovať predovšetkým Zásahový tím pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR

(Zdroj: MŽP)


Ministerstvo životného prostredia SR konštatuje, že práve v deň rokovania o novele zákona o ochrane prírody a krajiny, zabezpečujúcej prechod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ŠOP SR, v snahe zabrániť tejto reforme príspevková organizácia Štátne lesy TANAP-u nechala zneužiť svoju stránku na sociálnej sieti na propagandu a šírenie dezinformácií Filipom Kuffom, poslancom Národnej rady zvoleným za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Tvrdenia, uvedené na tejto oficiálnej stránke príspevkovej organizácie falšujú fakty, sú zavádzajúce a nepodložené. Takéto konanie štátnej inštitúcie je nezlučiteľné s jej postavením, preto sa MŽP SR obráti na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je jej zriaďovateľom.

(Zdroj: MŽP)


Od 1. júla spustilo mesto Košice pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zapojilo sa doň 653 domácností z bytov a rodinných domov na Novej Terase v mestskej časti Západ. Mestá a obce na Slovensku sú zo zákona povinné od júla realizovať zber bioodpadu na svojom území, výnimku dostali len Košice a Bratislava, keďže svoj komunálny odpad energeticky zhodnocujú v spaľovni. Na ne sa táto povinnosť bude vzťahovať od roku 2023. Napriek platnej výnimke sa Košice s predstihom pustili do projektu so zámerom, aby si ľudia zvykali na nové triedenie odpadu, pochopili jeho zmysel a výhody, a aby samospráva mala čas nastavovať logistiku zberu čo najpresnejšie. Do jari 2022 sa má pilotný projekt rozšíriť aj do ďalších lokalít mesta.

(Zdroj: https://dennikn.sk/2455096/kosicky-newsfilter-neznamy-konkurent-primatora-dal- jeho-fotku-na-papuce-aut/)


Mesto Partizánske plánuje vybudovať kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Na projekt získa nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 2,9 milióna eur.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/partizanske-vybuduje-kompostaren-na- spracovanie-brko-222965)


Kežmarok plánuje postaviť environmentálne centrum. Plánované sú v ňom aktivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré budú cielene prispievať k zvyšovaniu kvality života v meste. Plánovaný rozpočet projektu je viac ako 926-tisíc eur. Mesto sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva životného prostredia SR na podporu realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. V prípade schválenia by spolufinancovanie mesta bolo päťpercentné.

(Zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22694764/kezmarok-chce-vybudovat-environmentalne- centrum-za-milion-eur.html)


V Centre zhodnocovania odpadov v Hornom Hričove v Žilinskom okrese uviedli do prevádzky dve unikátne technologické zariadenia na triedenie odpadu. Centrum má ako prvé na Slovensku kompletnú mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. Linkou vytriedená biologická zložka prejde kompostovacím a fermentovacím procesom v uzavretých boxoch a až potom sa bezpečne uloží na skládku. Vďaka tomu sa z odpadu neuvoľňujú rizikové plyny pre klímu. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Juraja Smatanu v stredisku v Hričove aj automatizovane vytrieďujú plasty a papiera na optickej linke, ktoré sa využívajú na výrobu tuhého alternatívneho paliva.

(Zdroj: MŽP)