Monitoring médií 5. 8. 2021

Priestor na zlepšenie kontroly cezhraničného prevozu odpadu vidia Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) aj Finančná správa (FS) SR. Tvrdia, že nedostatky, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), už odstránili, alebo na tom pracujú. Finančná správa deklarovala zámer zefektívniť proces kontroly. Inšpekcia hovorí, že k zlepšeniu by prispelo, ak by orgány mali aj dostatočné kapacity. FS podľa slov jej hovorkyne Martiny Rybanskej už prijala viaceré opatrenia na odstránenie nedostatkov. Ako príklad uviedla, že po ich požiadavke MŽP určilo hraničný priechod Maťovské Vojkovce ako ďalší osobitný colný úrad na tieto úkony. Dodala, že príslušné colné úrady upozornili na dodržiavanie správnych postupov pri cezhraničnom pohybe odpadov zaradených do tzv. “Zeleného zoznamu” a na zintenzívnenie cielených kontrol.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/nedostatky-cezhranicneho-prevozu-odpadu-organy- riesia-fs-chce-efektivne-kontroly-233534)


Vo veci výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch sa stále nerozhodlo. Na envirorezorte aktuálne prebieha rozkladové konanie. Rozklad (odvolanie) proti rozhodnutiu o zastavení konania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podal investor haly ešte v apríli. Ak envirorezort v najbližšej dobe nerozhodne o rozklade, investor zváži ďalšie právne kroky voči nemu a jeho konaniu, potvrdil advokát Marián Bošanský zastupujúci spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje halu postaviť.
(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/fwvbvjs/vo-veci-vystavby-lyziarskej-haly-na-donovaloch-sa- stale-nerozhodlo/)


Mesto Krásno nad Kysucou elektronicky zaeviduje zberné nádoby na zmesový komunálny odpad pomocou RFID čipov. Vďaka nim bude viesť evidenciu o výsypoch a mať informácie o množstve vyvezeného odpadu.
(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/krasno-nad-kysucou-mesto-elektronicky-zaeviduje- nadoby-na-komunalny-odpad-233470)