Monitoring médií 6. 12. 2021

Mechanizmus na refundáciu nákladov sanácie envirozáťaže sa zavedie, poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidentky pri novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Zmeny podľa autorov novely reagujú na problém z praxe, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve. Predkladatelia poukázali na to, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza envirozáťaž, nemajú pôvodcu záťaže a nie je určená povinná osoba. Preto sa zodpovedným subjektom stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva. Novela prináša podľa ministerstva životného prostredia systémové zmeny, “lebo vytvára mechanizmus, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov”. Zúžia sa ňou tiež výnimky pre pôvodcov envirozáťaží.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-prelomili-veto-prezidentky-pri/595109-clanok.html)


Domácnosti by mali získať finančnú podporu na odstraňovanie eternitových striech alebo iných odpadov s obsahom azbestu. O jednom finančnom mechanizme je už rozhodnuté, aktuálne však prebiehajú aj rokovania o nastavení podpory prostredníctvom iného mechanizmu. Vyplýva to z odpovedí Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) na otázky denníka Odpady-portal.sk.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106454/domacnosti-budu-moct-vyuzit-podporu-na-odstranenie-eternitu-zo-striech-hlasi-mzp.aspx)


Znižovanie spotreby je najefektívnejším nástrojom boja proti klimatickej kríze. Pre TASR to uviedol klimatológ Pavel Matejovič. Tvrdí, že klimatická kríza sa nedá riešiť len na regionálnej alebo národnej úrovni. Je potrebné koordinovať kroky s celým medzinárodným spoločenstvom. ,,Triedenie odpadu, týka sa to najmä plastov, je určite prospešné. Ale ak znížime spotrebu a nebudeme kupovať nápoje v plastových fľašiach, nebude treba toľko odpadu triediť“, poukazuje Matejovič. Obyčajným alibizmom je podľa klimatológa to, ak sa budeme tváriť ekologicky, ale zodpovednosť prenesieme na niekoho iného. ,,Ak napríklad zastavíme ťažbu uhlia a potom ho importujeme z inej krajiny, nič sa tým nevyrieši. Rovnako sa to týka aj spotrebného tovaru. Ak sa ten tovar vyrobí napríklad v Číne a dovezie sa k nám, opäť sa tým nič nevyrieši, pretože je úplne jedno, na ktorom mieste sa fosílne palivá spáli“, podotkol Matejovič s tým, že efekt je rovnaký.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/znizovanie-spotreby-je-najucinnejsim-nastrojom-proti-klimatickej-krize) 

Ilustračné foto: pexels.com