Monitoring médií 6. 9. 2021

Reforma národných parkov vytvorí priestor na dokončenie zonácií, ako aj na realizáciu záväzku vlády presadzovať najmä na štátnych pozemkoch obmedzenia, ktoré vyplývajú z ochrany prírody. V reakcii na tvrdenia mimoparlamentného KDH uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Podľa kresťanských demokratov poslanecká novela, ktorou sa majú štátne pozemky v národných parkoch previesť pod ochranárov, v aktuálnom znení nezabezpečí lepšiu ochranu chránených území. Tvrdí, že sa ňou neriešia skutočné problémy v národných parkoch a vyvoláva veľkú neistotu u dotknutých subjektov. Envirorezort hovorí, že návrh odstraňuje anomáliu, keď správu štátnych pozemkov na území národných parkov vykonávajú dva subjekty štátu s protichodným zameraním. Zdôraznil, že mu ide o ochranu lesov a ministerstvu pôdohospodárstva o hospodárenie aj na lesných územiach.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/23v28mb/reforma-narodnych-parkov-vytvori-priestor-na-dokoncenie-zonacii/)


Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách, ktoré doposiaľ neboli nepokryté monitoringom. Jedna z nich pribudla aj priamo v Poprade. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aktuálne osádza nové automatické monitorovacie stanice (AMS) v lokalitách, ktoré doposiaľ neboli nepokryté monitoringom. Jedna z nich pribudla aj priamo v Poprade. SHMÚ postupne spúšťa sledovanie kvality ovzdušia v ďalších 14 lokalitách. Stanica v Poprade, ktorá bola spustená do prevádzky začiatkom augusta 2021, nie je v rámci Prešovského samosprávneho kraja jediná. Pred pár mesiacmi sa začal monitoring ovzdušia aj v meste Bardejov. Sieť meracích staníc – pomenovaná ako Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia – sa začala budovať ešte v ČSFR v roku 1991 a v súčasnosti zahŕňa kontinuálne meranie znečisťujúcich látok pomocou automatických prístrojov a manuálne meranie založené na odbere vzoriek a chemických analýzach v Skúšobnom laboratóriu SHMÚ.

(Zdroj: https://poprad.dnes24.sk/aplikacia-ako-sita-pre-poprad-kazdy-den-zistime-co-presne-dychame-398044)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zlepšovať transparentnosť a kontrolu nakladania s odpadom. Zároveň víta záujem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) pokračovať v doterajšej spolupráci. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu v reakcii na tvrdenia únie, podľa ktorej je nastavenie odpadového systému chybné. RÚZ hovorí, že vyzbierané PET obaly sa nie vždy recyklujú, ale končia v spaľovniach či na skládkach odpadu. Štát by podľa únie zamestnávateľov nemal na tieto problémy reagovať zvyšovaním poplatkov v prospech zberových spoločností a rastúcimi nákladmi pre výrobcov. Navrhuje, aby spolu s výrobcami hľadal riešenia, ako takýmto javom predísť.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/mzp-sr-chce-zlepsovat-kontrolu-nakladania-s-odpadom-242685)


Prevádzkovatelia skládok odpadov na Slovensku sa od 1. januára 2021 dočasne ocitli v ťažko riešiteľnej situácii: ak chceli striktne dodržiavať zákon o odpadoch, na skládky mohli prijímať iba taký odpad, ktorý prešiel úpravou pred skládkovaním. Potrebná infraštruktúru na úpravu odpadov však na Slovensku stále chýba, takže skládkari si museli vybrať: porušiť legislatívu alebo zatvoriť svoje brány? Táto situácia však trvala len krátko. Zanedlho nadobudla účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov, ktorá posunula povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním o dva roky, teda k 1. januáru 2023. Účastníci trhu tak získali dodatočných 24 mesiacov na to, aby vybudovali potrebné zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu odpadov (MBÚ) a vyhoveli tak požiadavkám legislatívy. Kým do konca budúceho roka je možné na skládky odpadov ukladať zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, od 1. januára 2023 splnenie tejto požiadavky stačiť nebude. Namiesto toho bude možné skládkovať iba výstupy z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a spomínanej vyhlášky. To v praxi znamená, že na skládky odpadov bude možné ukladať iba taký odpad, ktorý prešiel procesom triedenia odpadu a stabilizácie organickej frakcie. Následne po ďalšom sprísnení požiadaviek od 1. januára 2027 bude legislatíva pripúšťať skládkovanie výstupov z úpravy zmesového odpadu a objemných odpadov len vtedy, ak výhrevnosť materiálu v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ / kg.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106278/od-1-1-2023-sa-sprisnia-podmienky-pre-skladkovanie-budovanie-infrastruktury-brzdi-eia.aspx)


V roku 2007 sa Prešovský samosprávny kraj pochválil, že neďalekého Humenného v katastri obcí Chlmec, Ptičie a Porúbka chce holandská spoločnosť Darc Leisure postaviť tematický zábavný park Vtáčie údolie. Parametre projektu boli na tie časy obrovské. Najmä s ohľadom na lokalitu, v ktorej mal vyrásť. Investor chcel preinvestovať sto až stodvadsaťpäť miliónov eur a počítal s tým, že komplex vyrastie na ploche 450 hektárov (čo je ekvivalent 630 futbalových ihrísk). Na oplátku chcel “maličkosť”. Aby mu samospráva poskytla pozemky a pripravila potrebnú infraštruktúru. Podľa prvých správ sa malo so stavebnými prácami začať v roku 2008 s tým, že prvá časť Vtáčieho údolia bude otvorená už o rok neskôr. Ochranári boli návrhom investora zhrození. „Ide o Chránené vtáčie územie Vihorlat, jedno z troch najvýznamnejších slovenských hniezdisk chránených vtáčích druhov,“ konštatoval Tomáš Blaškovič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Že projekt skončí len na papieri, pripustila župa začiatkom roka 2013. Domáci dlho nesmútili, za park si našli náhradu. Podnikateľ Ján Molnár, ktorý založil mäsiarsky koncern Mecom, v lokalite ohlásil chov hovädzieho dobytka a oviec.

(Zdroj: https://index.sme.sk/c/22697054/vtacie-udolie-ako-chceli-holandania-na-vychode-disneyland-stavat.html)