Monitoring médií 7. 7. 2021

Najdlhšia jaskyňa v Slovenskom krase, Domica, je vhodná na speleoterapiu. O dobrých výsledkoch skúšobnej terapie na liečbu dýchacích orgánov a alergických chorôb, ktorá prebehla v rámci projektu Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu informoval Michal Kiča, štátny tajomník rezortu životného prostredia. Štúdie ukázali, že účinok speleoterapie je úplný pri pobyte v jaskyni dve hodiny denne, počas 14 dní.

(Zdroj: ŠOP SR)


Lesné podniky čaká prepúšťanie a strata tržieb. Zapríčinené je to presunom lesných pozemkov v národných parkoch spod ministerstva pôdohospodárstva na ministerstvo životného prostredia. Hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová, informuje až o 101 – tisíc hektároch lesa a 530 hektároch vodných, zastavaných a ostatných plôch. Po znížení výmery obhospodarovaných území nastane aj nižšia potreba odborného lesného personálu, čo vyvolá prepúšťanie zamestnancov, ale taktiež výpadok príjmov samospráv na dani z nehnuteľnosti a pokles odvodov pre štát. Nový minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa konfrontácii so šéfom envirorezortu Jánom Budajom zatiaľ vyhýba, o presune lesných pozemkov na štátnu ochranu prírody chce ešte diskutovať. Po svojom komunikačnom odbore odkázal, že „téma bude ešte v dohľadnej dobe predmetom rokovaní“.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/budajov-rezort-pride-k-tisickam-hektarov-lesa-lesne-podniky-caka-prepustanie-a-strata-trzieb/)


Za trhanie, vykopávanie alebo iné ničenie chránených rastlín hrozí pokuta do výšky 9958 eur. Pri opakovanom konaní môže byť táto pokuta dvojnásobná. Podnikateľovi alebo právnickej osobe hrozí pokuta až do výšky 33.193 eur. Pre TASR to uviedla botanička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Martina Gubková Mihaliková. Upozornila,že v chránených územiach od tretieho stupňa ochrany, napríklad v národnom parku, prírodnej rezervácii či prírodnej pamiatke je zakázané zbierať akékoľvek aj nechránené rastliny a ich plody. Ak niekto získa chránenú rastlinu pre seba, alebo ju obstará pre niekoho iného – drží, pestuje, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, môžu ho potrestať odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.Zoznam chránených rastlín možno nájsť vo vyhláške č. 170/2021 Ministerstva životného prostredia. Ako vysvetlila botanička, vo vyhláške je uvedená aj spoločenská hodnota rastlín. „Ide o sumu peňazí, ktorá je odvodená práve od stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín uvedenom v červených zoznamoch. Spoločenská hodnota chránených rastlín sa zvýši až trojnásobne, ak ide o rastliny, ktoré sa vyskytujú v chránenom území s druhým až piatym stupňom ochrany.“

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/sop-sr-za-nicenie-chranenych-rastlin-hrozi-pokuta-az-do-vysky-9958-eur-223836)


Slovenské banské múzeum si spolu s novým vedením stanovilo cieľ stať sa zeleným múzeom.  V záujme aktívne sa podieľať na prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť, požiadalo Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia o vypracovanie analýzy uhlíkovej stopy. Z poskytnutých údajov o spotrebe energie, pohonných hmôt, leteckej dopravy a možností rekonštrukcie objektov múzea bola spracovaná analýza, z ktorej vyplýva, že uhlíkovú stopu vytvárajú najmä emisie z vykurovania zemným plynom a spotreby elektrickej energie. Pre úplnú kompenzáciu vyprodukovaných emisií je potrebné vysadiť ročne viac ako 300 stromov.  V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy, pripravujú koncept a harmonogram napĺňania tohto záväzku a informujú, že s výsadbou začnú v októbri. Do konca roka plánujú vysadiť v mestských lesoch 500 stromov.

(Zdroj: http://handlovcan.eu/slovenske-banske-muzeum-na-ceste-k-zelenemu-muzeu/)