Monitoring médií 8. 9. 2021

Slovenská akadémia vied podporuje novelu o ochrane prírody a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod ministerstvo životného prostredia. Uviedla to vo vyhlásení, ktoré podpísali odborníci z biologicko-ekologickej sekcie ústavov a všetci členovia Predsedníctva SAV. Podľa vedcov môžu byť druhová pestrosť a prirodzené procesy účinne rozvíjané iba pod zjednoteným vedením, podporeným vedeckými poznatkami a reálnymi dátami.

(Zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2528218/)


Trenčianska radnica spracovala v rokoch 2019 – 2020 Stratégiu adaptability mesta Trenčín na zmenu klímy. Dokument definuje systematický súbor krokov na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy. Opatrenia postupne premieta do územného plánu mesta. Tieto projekty boli financované prevažne prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskej únie, ktorý bol 2, 6 milióna eur.

(Zdroj: https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/trencin-na-prisposobenie-sa-zmene-klimy-pripravilo-mesto-strategiu-adaptability-243694)


Plánovaná reforma národných parkov je kľúčová pre ich ďalšie smerovanie, myslí si riaditeľ Tatranského národného parku Pavol Majko. Ak by prišlo k jednotnej správe štátnych pozemkov v parku, eliminuje to vojny so štátnymi lesníkmi, ktoré minulý rok obmedzili turistov. Vzniknúť by mohli aj nové turistické chodníky.

(Zdroj: https://dennikn.sk/2524795/riaditel-tanap-u-nevylucuje-nove-turisticke-chodniky-v-tatrach-ak-prejde-reforma-narodnych-parkov/)


Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry v roku 2018 v Európe zomrelo predčasne 417 000 ľudí kvôli vysokým koncentráciám prachových častíc v ovzduší. Na Slovensku predstavuje toto číslo približne 5-tisíc predčasných úmrtí. Napriek tomu, že čistý vzduch je nevyhnutný pre život, väčšina ľudí si kvalitu ovzdušia nespája s kvalitou nášho zdravia. V súvislosti s prekročením limitných hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska kvôli zlej kvalite ovzdušia, spôsobenej vysokou úrovňou prachových častíc.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/ovzdusie-na-slovensku-vyzaduje-pozornost-sirokej-verejnostiň)