Monitoring médií 9. 12. 2021

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu sa rozšíri o šiestich nových členov. Členov rady by tak malo byť 40. Návrh na doplnenie členov rady predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Členmi rady sú napríklad zástupcovia ministerstiev, zástupca Kancelárie prezidenta SR, Národnej rady (NR) SR, zástupcovia priemyslu, samospráv či zamestnávateľov. Zoznam sa doplní o splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách, riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR, zástupcu iniciatívy Klíma ťa potrebuje, siete environmentálne výchovných organizácií Špirála, Slovenského ochranárskeho snemu a zástupcu Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, vyplýva z materiálu.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/rada-vlady-sr-pre-europsku-zelenu-doh/596343-clanok.html)

Základom zelenej daňovej reformy by malo byť zvýšenie daní a poplatkov z činností, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie. Cieľom zelenej daňovej reformy je presunúť daňové bremeno k environmentálnym daniam a motivovať na zelenšie správanie sa.  Okrem nastavenia daní a poplatkov je nutné odstrániť podpory a daňové výnimky vyvolávajúce negatívny tlak na životné prostredie a zdravie. Optimálne nastavenie environmentálnych daní a zohľadnenie celkových externých nákladov má podľa MŽP potenciál generovať výnosy, ktoré pomôžu k stabilizácii verejných financií.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-negativny-vplyv-na-zivotne-pros/596378-clanok.html)

Slovensko by mohlo prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur už v januári 2022. Mali by byť určené pre oblasť teplárenstva a podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda na svojom zasadnutí. Zároveň odporúča parlamentu, aby zákon schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o peniaze z Modernizačného fondu, ktoré môže Slovensko prijať len na jeden samostatný účet a v termíne do 20. januára 2022. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/sr-by-mohla-prijat-od-europskej-invest/596370-clanok.html)

Stavebný rozvoj a investičné projekty, na ktoré poukazujú aktivisti z občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry, sú príkladom nerešpektovania prírodných hodnôt ukrytých v najstaršom národnom parku Slovenska. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti minister životného prostredia Ján Budaj.Ide o reakciu na list, ktorý aktivisti zaslali prezidentke Zuzane Čaputovej. Upozornili v ňom na extrémne zlúsituáciu v oblasti aktuálneho stavebného rozvoja vo Vysokých Tatrách a pri správe Tatranského národného parku a biosférickej rezervácie Tatry. Rovnako kritizujú rozhodovanie orgánov štátnej správy na úsekoch starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/stavebny-rozvoj-v-tatrach-je-prikladom-nerespektovania-prirodnych-hodnot-tvrdi-minister-budaj/)

Ilustračné foto: pexels.com