Na schovávačku s uhlíkom? Prečo nie

Ako malý chlapec som bol v šesťdesiatych rokoch odkladaný na prázdniny k starým rodičom na stredné Slovensko. Starý otec mal drvivú väčšinu zvrškov z prvej republiky a za celé tie roky prázdnin nešiel do najbližšieho mestečka, aby si na seba niečo kúpil. Stará mama detto. Rozvinutý socializmus do ich šatníka, až na drobné výnimky, nezasiahol.

Európa za rok 2018 vyprodukovala viac než 200 miliónov ton odpadu; z toho takmer polovica skončila na skládkach, kde už pekne dunstuje a vyrába metán, škodiaci atmosfére. Podľa Európskeho Akčného plánu cirkulárnej ekonomiky, prijatého v r.2020, sa len 12 % toho, čo ekonomika vyprodukuje, vracia  do nej naspäť, takže ten, kto hovorí o fungujúcej cirkulárnej ekonomike, potrebuje lekársku starostlivosť. Napriek tomu, že Akčný plán má opatrenia, zvyšujúce recykláciu, všetko sa recyklovať nedá.

„Nak zhorí a skazu vezne !!!“ vyviňoval sa starý otec, keď mu stará mama objavila borovičku, schovanú v otrubách pre prasa. 

Okrem skládky a odvozu odpadu niekam, kde sa naň pozerá niekto iný, je možné ho spáliť. Vzniká pri tom energia a do obehu možno ešte navrátiť niektoré kovy. Spaľovanie odpadu je považované za lepšiu alternatívu voči skládkovaniu a odvozu „niekam“, ale aj pri spaľovaní vznikajú emisie, prispievajúce ku globálnemu otepľovaniu. Tu je poruke hra na schovávačku-technológia CCS (Carbon Capture and Storage), pri použití ktorej sa emisie, vzniknuté pri spaľovaní odpadu, dajú zachytiť a potrubím odviezť na skládku pod morským dnom alebo do dier, ktoré zostali po ťažbe plynu a ropy. Technológia už prešla testovaním a je pilotne aplikovaná v spaľovni Fortum Oslo Varme. Plné využitie bude dosiahnuté v roku 2025 s povzbudivými parametrami

– zachytí 400 000 t CO2ročne (sťaby 200 000 áut na rok v garáži ponechaných)

– vyprodukuje negatívne emisie (vďaka spaľovaniu bio odpadu sa emisie v Oslo znížia o 14%)

– spracuje odpad udržateľným spôsobom(spracuje 400 000 t odpadu, ktorý sa nedá/nesmie recyklovať)

– teplom, ktoré pri spálení vznikne, sa vykúri a vysvieti 160 000 domácností v Oslo (20 % domácností)

– stane sa vzorom pre európske veľkomestá, ktoré chcú efektívne a ekologicky riešiť problémy s odpadom

Aby CCS mohlo fungovať po celej Európe (na kontinente je viac ako 500 veľkých spaľovní odpadu,

technológia je žiadúca pre všetky priemyselné odvetvia, produkujúce veľké množstvá emisií, ako napr. výroba cementu, rafinérie…), je potrebné vybudovať potrubnú najmä sieť na prepravu CO2. Aby bol projekt ekonomicky zvládnuteľný a udržateľný, je potrebné nastaviť financovanie (Inovačný fond EÚ, národné rozpočty, privátny sektor) a minimalizovať prevádzkové náklady.

„Ondro, ty čudo, kam si popratau ten trunk“? pýtala sa stará mama, keď sa jej nepodarilo demaskovať jeho odsúdeniahodné poklesky.

Peter Paška


Zdroj: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/carbon-capture-europes-trump-card-for-waste-treatment/

Ilustračné foto: pexels.com