Násilie voči ochrancom prírody je staronový problém

Oceňujem záujem redaktora SME Petra Gettinga venovaný problematike násilia páchaného na ochranároch. Jedným dychom je však treba povedať, že tento problém nie je úplne nový. Ak nerátame systémové násilie, o ktoré sa opieral prednovembrový režim, čo pocítili aj ochranári, aj novodobý fenomén násilia sa dlhé roky rodil a naberal na sile v prostredí celkového nezáujmu a ignorantstva kompetentných či dokonca za podpory niektorých z nich. Po lekároch a zdravotníkoch tak prichádzajú na rad ochrancovia prírody. Ide o hrozbu a nehoráznosť o to závažnejšiu, že sa týka pracovníkov profesií mimoriadne dôležitých pre našu súčasnosť aj budúcnosť. Spomínaný problém, ktorý bol na našom vidieku latentne prítomný už dlhšie, sa naplno prejavil v súvislosti s avizovanou reformou národných parkov, ktorá je v súlade nielen s programovým vyhlásením vlády, s oficiálnou Envirostratégiou 2030 a najnovšie i s Plánom obnovy a odolnosti, ale aj s dikciou zákona o ochrane prírody a krajiny i s medzinárodnými štandardmi. Napriek tomu sa niektoré sily, vrátane smutne známych extrémistov, ponáhľajú využiť spomínanú reformu ako zámienku, ktorou sa snažia zdôvodniť verbálne i fyzické útoky na ochranárov. Pritom celú reformu národných parkov interpretujú absolútne lživým a demagogickým spôsobom, strašia obyvateľov dotknutých regiónov vymyslenými hrozbami a šíria medzi nimi averziu a nenávisť. Lož, demagógia, podnecovanie nenávisti a násilie sú „pracovnými metódami“ extrémistov, ktorí eskalujú napätie v spoločnosti a zneužívajú neinformovanosť a umelo vyvolané obavy u ľudí. Štát i celá spoločnosť túto neakceptovateľnú situáciu nemôžu a nesmú tolerovať. Tento problém určite nie je riešiteľný v pôsobnosti len ministerstva životného prostredia, ale týka sa aj celého radu ďalších rezortov: od vnútra a spravodlivosti cez financie, pôdohospodárstvo, informatizáciu a regionálny rozvoj (s dôrazom na rozvoj vidieka) až po školstvo, vedu a kultúru. Preto aj Slovenský ochranársky snem v týchto dňoch apeluje na vládu a na príslušné ministerstvá, ako aj na ďalšie súčasti moci, aby situáciu nepodcenili a bezodkladne začali v tejto veci konať. Upozorňuje na to, že uplynulé storočie nám prinieslo dostatok dôkazov, že nečinnosť, otáľanie a ustupovanie násiliu sa následne kruto vypomstia. Slovenský ochranársky snem v tejto súvislosti navrhuje, aby profesionálni ochrancovia prírody (podobne ako lekári či zdravotníci) boli v tejto situácii reálne chránení a za útok na nich bola stanovená výrazne vyššia trestná sadzba. Štátny rozpočet na nasledujúce roky by mal zohľadniť potrebu zvýšenia počtu profesionálnych ochrancov prírody a zlepšiť ich odmeňovanie. Rezort školstva by mal urýchlene iniciovať také zmeny osnov, ktoré povedú k oveľa väčšej gramotnosti žiakov a študentov v oblasti ochrany prírody, biodiverzity, krajiny. K zvyšovaniu gramotnosti a osvety v tejto sfére by mali prispieť aj rezorty informatizácie a kultúry. A to vo vzťahu k všetkým vekovým kategóriám. Regionálny rozvoj a zvlášť rozvoj vidieka by mali mať skutočne udržateľný charakter a generovať dostatok zmysluplných pracovných príležitostí vo väzbe na ochranu prírody, krajiny a životného prostredia, a to aj v súvislosti s predchádzaním následkom zmeny klímy a ich zmierňovaním. V závere svojho listu Slovenský ochranársky snem apeluje na kompetentných týmito slovami: „V rokoch 1987 – 1989, zvlášť po vydaní Bratislavy/nahlas, prenasledovala ochranárov komunistická štátna bezpečnosť. Nedovoľme, aby ich dnes, po viac ako troch desaťročiach budovania demokracie, občianskej spoločnosti a právneho štátu (z toho väčšinu času v rámci Európskej únie, ktorá sa hrdí svojím demokratickým a ľudskoprávnym globálnym líderstvom) opäť beztrestne šikanovali rôzni hulváti, násilníci a extrémisti! Ak to dopustíme, doplatíme na to my všetci. I tí, čo prídu po nás.

Mikuláš Huba

Autor je zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu a profesor v Ústave manažmentu STU


Zdroj: denník SME (https://komentare.sme.sk/c/22773952/nasilie-voci-ochrancom-prirody-je-staronovy-problem.html)

Ilustračné foto: pametinaroda.cz