Poľovníci vyzbierali minulý rok viac ako 214 ton odpadu z prírody. Do výzvy sa zapojilo 66 užívateľov poľovných revírov. Najaktívnejšími poľovníkmi boli užívatelia revírov z okresov Malacky, Ružomberok, Trenčín, Lučenec či Považská Bystrica.

Bratislava – Poľovníci vyzbierali minulý rok viac ako 214 ton odpadu z prírody. Do výzvy sa zapojilo 66 užívateľov poľovných revírov. Najaktívnejšími poľovníkmi boli užívatelia revírov z okresov Malacky, Ružomberok, Trenčín, Lučenec či Považská Bystrica.

Tretí ročník projektu Čistý revír = čistá príroda vyhlásila v roku 2021 komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s TV Halali. SPK zároveň poskytuje každej organizácii, ktorá o to požiada, symbolický príspevok na vrecia, separáciu alebo odvoz odpadu vo výške 50 eur z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.

Hlavným cieľom tejto výzvy je ukázať verejnosti, že lov je pre poľovníkov na poslednom mieste, prioritou je mať zdravú zver v čistej prírode. V prepočte sa na akcii zúčastnilo aj viac ako 1200 poľovníkov, ich rodinných príslušníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Štvrtý ročník projektu vyhlásia opäť 1. februára. (TA SR)