Prečo sme novelizovali zákon o odpadoch?

Odpoveď na otázku v titulku by bola jednoduchá a krátka zároveň. Vychádzali sme z transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Aj my, v Slovenskej republike, sme dlhodobo vedeli, a všetko čo súviselo s pandémiou Covid 19 nás opakovane presviedčalo, že musíme urýchlene prijať opatrenia, ktoré trvalo znížia výrobu a používanie jednorazových plastových výrobkov. Zároveň bolo našou úlohou určiť požiadavky na dizajn nápojových obalov a označovanie jednorazových plastových výrobkov, ktoré informujú spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s odpadom. Poslanci návrh zákona schválili 2. novembra 2021 a účinnosť nadobudol k 1. decembru 2021.

Výrobca jednorazových plastových výrobkov (JPV – poháre na nápoje a nádoby na potraviny), ktoré poskytuje spotrebiteľovi na konzumáciu mimo miesta predaja – ich musí ponúkať za úhradu. A musia byť opakovane použiteľné alebo biologicky rozložiteľné.  Je zakázané poskytovať spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov – JPV v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania a jednorazové plastové riady na verejných podujatiach.

Pri príprave zákona sme si boli vedomí toho, že musíme rešpektovať nastavenie výrobných kapacít a aj to, že niektorí prevádzkovatelia môžu mať zásoby. Preto sa budú podmienky sprísňovať postupne. Od 3. júla 2024 môže výrobca JPV dať na trh iba výrobky, kde viečko či uzáver zostane na výrobku pripevnený. Od 1. januára 2025 môže výrobca JPV uvádzať na trh nápojové fľaše vyrobené z PET s obsahom minimálne 25% recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na trh  a s obsahom minimálne 30% recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na trh od 1. januára 2030.

Zároveň je výrobca JPV povinný označiť „informáciou pre spotrebiteľa“  výrobky o najvhodnejších spôsoboch nakladania s ním alebo o spôsoboch zneškodnenia odpadu z daného výrobku.

Zároveň výrobca znáša opatrenia na zvýšenie informovanosti o svojich výrobkoch, ich zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodnenie odpadu z výrobkov – ale aj vyčistenie prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov.

Mgr. Eleonóra Šuplatová, sekcia obehového hospodárstva MŽP SR

Z  príspevku na konferencii APEL (Aktuálne požiadavky enviromentálnej legislatívy), Bratislava, on – line, 9. 12. 2021.

Ilustračné foto: Depositphotos.com