Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?

PR správa:

Do 30. septembra sa výrobcovia rozhodujú pre zmenu organizácie zodpovednosti výrobcov.

Na čo prihliadať, ak sa potrebujete spoľahnúť?

Každý producent odpadu má mnoho povinností, navyše každý rok pribúdajú, legislatíva sa mení aj dvakrát ročne, a preto treba pri výbere OZV zvážiť viacero faktorov. Výrobca totiž uzatvorením zmluvy na dva roky zverí svoje dobré meno aj rozpočet profesionálnej organizácii.

Ale ako sa presvedčiť, kto sú ozaj profesionáli?

Pri zmene si overte, či OZV zvláda všetky zákonné povinnosti daného výrobcu a je patrične stabilná a etablovaná. Už viackrát sa stalo, že výrobcovia si vybrali OZV, kde sa popálili a nesplnili si tak zákonné povinnosti. Správou povinností síce môžu producenti poveriť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ale zodpovednosť podľa zákona – tá zostáva vždy na nich. Ronald Blaho zo spoločnosti Asekol SK odporúča, aby si všetci potenciálni záujemcovia OZV-čku dôkladne preverili. „Preverte si jej minulosť, ako fungovala a dokonca aj jej finančnú výkonnosť, čo je dnes už verejne dostupná informácia. Zaujímajte sa aj o to, ako komunikuje s verejnosťou, ako vzdeláva obyvateľov, a zisťujte siinformácie od kolegov z brandže, či už je to napríklad potravinárstvo, nápojový priemysel alebo elektrozariadenia či batérie.“ Slovenský trh odpadového hospodárstva, ktorý je aj tak poznamenaný častými zmenami legislatívy, už videl nejeden prípad, keď OZV zanedbala povinnosti alebo nechal svojich klientov „v štichu“. Takže ak váhate alebo ste nespokojní so svojou OZV, máte právo si hľadať alebo overovať iné možnosti. Veľmi často sa stáva, že výrobcovia alebo dovozcovia si nechávajú rozhodnutie o zmene na predposledný alebo posledný deň. Chyba! Zákon hovorí jednoznačne – do 30. septembra musí byť výpoveď doručená súčasnej OZV-čke. Slovenský trh odpadového hospodárstva má značnú dynamiku a niektorí výrobcovia majú aj viacero OZV – dve na elektro, jednu na baterky, jednu na obaly a jednu na neobaly alebo pneumatiky, čiže spolu aj päť rôznych zmlúv. A s tým aj viacero fakturácií a agend. „Vyznávame princíp, že je dobré mať všetko pod jednou strechou. Rozšírili sme pôsobnosť a teraz máme riešenia pre obaly, neobalové výrobky, batérie, elektrozariadenia a to všetko pod jednou zmluvou,“ vypočítava Ronald Blaho. „Naša klientska základňa je stabilná a spájame domáce aj zahraničné skúsenosti a prevádzkovú optimalizáciu v strednej Európe. Vytvorili sme tak balík komplexných služieb pre viaceré vyhradené výrobky.“ Vzťah výrobcov a OZV je plnohodnotným partnerstvom. Okrem povinnosti zo zákona má OZV takpovediac „povinnosť“ strážiť rozpočet klienta a vedieť mu poradiť optimalizovať náklady a zefektívniť procesy. Úroveň kvality a zodpovednosti by mala OZV preukázať aj odbornou pomocou a súčinnosťou v prípade kontroly štátnym orgánom, ale aj seminármi, priebežným vzdelávaním a kompletnou administratívnou podporou. „Prácu berieme skôr ako poslanie. A ak máte záujem o trendy, pozývame vás hneď aj na prednášku, aby ste videli, že to s odpadmi a budúcnosťou myslíme vážne,“ uzatvára Ronald Blaho. Pripravili sme pre vás prednášku Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku a budete si ju môcť vypočuť na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021, ktorú organizuje vydavateľstvo a vzdelávací dom Poradca podnikateľa 27. – 28. septembra 2021 v Jasnej.

(Zdroj: asekol.sk)

ASEKOL SK aktívne pôsobí na slovenskom trhu odpadového hospodárstva už jedenásť rokov, v súčasnosti je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a pred dvoma rokmi vstúpil aj na trh obalových a neobalových výrobkov. Patrí do holdingovej štruktúry v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku a zasahuje aj Nemecko, Rakúsko, Balkán a ostatné krajiny Európy, odkiaľ pochádzajú klienti ASEKOLu. Zároveň je súčasťou európskych asociácií systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov EUCOBAT a WEEE Forum so sídlom v Bruseli, kde je aktívnym členom.

Ilustračné foto: Dominik Stehnáč