Reforma národných parkov v skratke

Národná rada Slovenskej republiky schválila reformu národných parkov, po ktorej prejde ich správa pod Štátnu ochranu prírody. Podporilo ju 75 zo 76 prítomných poslancov. Opozícia a Sme rodina sa neprezentovali. Ak je v sále menej ako 76 poslancov, parlament nie je uznášaniaschopný.

Medzi pozmeňujúce návrhy sa dostali aj pripomienky Sme rodina. Išlo najmä o to, že sa pôda nezistených vlastníkov nebude presúvať pod správu národných parkov, v rade správy národných parkov budú zástupcovia obcí a odborníci a územia sa v treťom stupni ochrany dostanú pod ochranárov až potom, ako v nich štát urobí zonáciu.

Zmeny v národných parkoch mali pôvodne platiť od 1. januára budúceho roka. Po dohode ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (obaja OĽaNO) nastanú až 1. apríla 2022 nie vo všetkých národných parkoch rovnako. K 31. marcu 2022 začnú fungovať správy národných parkov ako samostatné organizácie ochrany prírody. Budú patriť priamo pod ministerstvo životného prostredia, nie pod ústredie Štátnej ochrany prírody ako v súčasnosti. Budú spravovať tie štátne pozemky a nehnuteľnosti, kde hospodárili lesníci z rezortu pôdohospodárstva. Pozemky nezistených vlastníkov dostali výnimku a zatiaľ sa ich žiadne zmeny netýkajú.

Od 1. apríla 2022 sa pod správy parkov prevedú štátne pozemky v dvoch národných parkoch, kde majú zonácie – Pieninský národný park a Slovenský raj. K tomu istému dátumu sa spoja Štátne lesy TANAP-u sčasti so Správou Tatranského národného parku a sčasti so Správou Pieninského národného parku. Bez zmeny bude štátny Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, ktorý mal byť pôvodne zlúčený so správou NP Poloniny. V ďalších šiestich parkoch prejdú pod štátnych ochranárov len rezervácie so 4. a 5. stupňom ochrany. Väčšina národných parkov je v 3. stupni ochrany. Prevod týchto poslanci odložili až po dokončení zonácií, ktoré sú ale v každom z nich v rôznych štádiách rozpracovanosti. Preto nie je určený ani termín prevodu. Podľa súčasného vývoja sa dá predpokladať, že envirorezort sa bude snažiť zonáciu urýchliť, aby zabránilo dvojvládiu. Zároveň by sa podarilo dosiahnuť 50 percentnú bezzásahovosť, ako odporúčané medzinárodné kritérium pre národný park.

Do troch mesiacov od zriadenia správy parku má vzniknúť aj takzvaná rada parku ako poradný orgán. Členov bude menovať minister životného prostredia.

Tatiana Nagyová

Ilustračné foto: pexels.com