Tisícky slovenských rybárov sa v sobotu (15. 1.) zapoja do pravidelného zimného sčítania kormoránov veľkých na zimoviskách. Sčítanie kormoránov je súčasťou celoeurópskeho zimného sčítania vodného vtáctva (15. – 16. 1.)

Žilina – Tisícky slovenských rybárov sa v sobotu (15. 1.) zapoja do pravidelného zimného sčítania kormoránov veľkých na zimoviskách. Sčítanie kormoránov je súčasťou celoeurópskeho zimného sčítania vodného vtáctva (15. – 16. 1.).

Ako TASR informoval Marek Horčička z odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) – Rady v Žiline, členovia SRZ budú kormorány na nocoviskách v sobotu sčítavať na 1850 rybárskych revíroch po celom Slovensku od 14.00 do 17.00 h.

„Informácie o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov sú potrebné k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána. Informácie zo sčítania poskytuje SRZ bezplatne Štátnej ochrane prírody SR,“ doplnil Horčička.

Ako dodal, všetky náklady na sčítanie kormorána veľkého znáša SRZ, informácie, ktoré zosumarizujú rybári, využívajú aj iné subjekty. SRZ preto požiada Ministerstvo životného prostredia SR o finančnú podporu na náklady, ktoré vznikajú SRZ pri sčítaní.

„V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude od 13. do 16. januára 2022 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky. Prosíme štatutárov rybárskych organizácii, aby o zákaze odstrelu informovali aj poľovnícke združenia,“ zdôraznil ichtyológ. (TA SR)