Týždenný monitoring médií 27. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Je to na prvý pohľad až tak banálna téma, že sa skoro nikomu nechce riešiť. Používanie pyrotechniky počas Silvestrovskej noci. Ale však aj pred a po. Už pri jej výrobe, v často neľudských podmienkach, prichádzajú ľudia o životy a zdravie. Potom jej používaním. Roky sa sprísňuje jej predaj, ale šumivé víno si kúpite komplikovanejšie. Ministerstvo životného prostredia vydalo apel, aby ľudia nepoužívali pyrotechniku v Národných parkoch a Chránených krajinných oblastiach. Ľudia na to kašlú. Ale máme tu predsa Políciu, Lesnú stráž, prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií. Tí posledne menovaní (oprávnene) plačú, že im pandémia zobrala zákazníkov. Ale nič im nebráni slušne ich upozorniť, že sa nachádzajú na mieste, kde sa o svoj životný priestor dočasne delia so zvieratami, ktoré tam bývajú stále.  Ak poškodíte hotelovú izbu, tak ste porušili hotelový poriadok a zaplatíte pokutu. Je to také triviálne, ale ak bude v hotelovom poriadku, že nemôžete používať pyrotechniku, možno prskavky, uberáme niekomu základné ľudské právo byť hlučný a obťažovať tým ostatných? Nie, lebo také právo neexistuje. Berieme policajtom a Lesnej stráži ich právomoci? Ak sa niekto preháňa po lese na štvorkolke, môže o ňu prísť. Toto je menej? Mávneme nad tým rukou?

Pred envirorezortom, štátnymi lesmi, súkromnými vlastníkmi lesov, inšpekciou, Lesnou stážou, políciou a aj majiteľmi prevádzok stojí pred budúcimi novoročnými oslavami dôležitá úloha – informačná kampaň a pri nerešpektovaní jasných pravidiel tresty.

Druhou veľkou tému je zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov od nápojov. Až prvé mesiace ukážu, čo to v skutočnosti urobilo z obsahom žltých kontajnerov a s tým, koľko plastov a hliníka skončí v prírode. Jedno je isté, keď obchodné reťazce, dávno, veľmi dávno, zaviedli mince do nákupných vozíkov, tak sa prestali „potulovať“ po parkoviskách a chodníkoch. Omnoho komplikovanejšia prax bude pri recyklácii PET fliaš, napríklad počet recyklačných cyklov nie je neobmedzený. Ako zmení zloženie vytriedeného plastového odpadu, čo to urobí s cenami na trhu. Toto a všetko ostatné s tým spojené budeme sledovať.

To, čo sa v posledný týždeň roka 2021 a prvé dni roka 2022 udialo môžete čítať tu:

Udržateľné riešenia a ekoinovácie pomôžu Slovensku pri prechode na obehové hospodárstvo. Udržateľné produkty a služby boli hlavnou témou online konferencie s názvom Ekoinovačné Slovensko 2021. Informuje o tom Slovenská agentúra životného prostredia v tlačovej správe. Online podujatie otvoril príhovorom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča. „Vyzdvihol túto tému ako prierezovú naprieč viacerými rezortmi, najmä s Ministerstvom hospodárstva. A to obzvlášť v čase, keď naša ekonomika prechádza transformáciou z lineárneho na obehový model, nadväzujeme nielen na vnútroštátnu politiku, ale najmä na medzinárodnú politiku Európskej únie,“ píše sa v tlačovej správe. Dôležitosť medzirezortnej spolupráce zdôraznil aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom. Konferencia ponúkla prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu Európskej únie pre obehové hospodárstvo a iniciatívy pre produktovú politiku ako aj aktivít na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/udrzatelne-riesenia-a-ekoinovacie-pomozu-slovensku-pri-prechode-na-obehove-hospodarstvo/)

Mobilné aplikácie dokážu radikálne uľahčiť aj udržateľnejšie zmeny v našom životnom štýle. Pomáhajú nám žiť uvedomelejšie a ekologickejšie na každodennej báze. Či už sa to týka nakupovania, triedenia odpadu alebo ekologickejšieho cestovania.Aké základné aplikácie vám každý deň pomôžu začať žiť vedome a udržateľne?

Nákupné zoznamy

Nákup potravín tvorí približne 20 % výdavkov z celkovej mesačnej mzdy priemerného Slováka či Slovenky. Myslíte si, že všetko to jedlo skončí na našich tanieroch? Ani omylom. Prieskum OZ Free Food dokazuje, že „na Slovensku sa ročne vyprodukuje odhadom 0,86 mil. ton potravinového odpadu, čo predstavuje asi 163 kg na obyvateľa. Niektoré štatistiky uvádzajú 112 kg vyhodeného jedla na obyvateľa,“ uvádza stránka občianskeho združenia. Pri nákupe potravín však väčšina z nás robí jednu zásadnú chybu – nakupuje bez nákupného zoznamu. V prípade smartfónu nám pre tieto účely vynikajúco poslúži jednoduchá aplikácia Notes alebo Evernote. Tieto appky sú mimoriadne jednoduché, no maximálne efektívne.

Mapa bezobalových obchodov

Pre tento účel síce nemáme appku, ale máme adekvátnu náhradu. Vynikajúci prehľad aj s mapou obchodov po celom Slovensku vytvorila stránka Eco Hero. V Moje mapy od Google vytvorila zoznam vyše 50-tich zero waste obchodov s potravinami a kozmetikou, ktoré pravidelne aktualizuje.

Triedenie odpadu

Mobilná aplikácia Green Daily informuje užívateľa, ako sa triedi odpad v jeho meste. Okrem toho ponúka aj informácie o tom, kam odovzdať špecifický odpad. Ukáže vám, kde sa nachádza najbližší zberný dvor či predajňa na odovzdanie starej elektroniky, liekov po dátume spotreby, či použitý kuchynský olej. Green Daily podporuje zodpovednejšiu osobnú spotrebu a myšlienku radšej veci opravovať, ako vyhadzovať. Naviguje Vás do najbližšej opravovne bicyklov, odevov, obuvi, elektroniky. Ponúkne vám zoznam secondhandov a zero-waste obchodov, kde je možné sortiment nakupovať bez obalov do znovu použiteľných vreciek, či nádob. Pre podobné účely viete využiť aj aplikáciu Green Bin. Ponúka rady na triedenie odpadu. Ukáže, kde sa nachádza najbližší zberný dvor. Ponúkne možnosť, kde zaniesť starú elektroniku alebo lieky po dátume spotreby.

Zelené cestovanie

Namiesto každodenného cestovania sa v jednej ceste snažte spojiť čo najviac povinností. Pokiaľ je to možné, nedeľte ich na viacero jázd. Ak sa chystáte vydať na dlhšiu trasu, vyskúšajte zdieľanie jázd pomocou BlaBlaCar alebo ShareCar. Najekologickejšie je, logicky, chodiť peši. Naše povinnosti a situácia nám to však nie vždy umožňujú. Čo však v prípade, že využívate MHD alebo shareovacie bicykle a kolobežky? V porovnaní s cestovaním autom sú to výhodné, rýchle a tiež ekologickejšie spôsoby dopravy. Samozrejme, pokiaľ MHD nemešká. V opačnom prípade je to už o inom. Cestovanie s využitím MHD vám v každom meste uľahčí mobilná aplikácia. V prípade nášho hlavného mesta je to IDS BK. Integruje všetky druhy dopravy, ktoré Bratislava ponúka. A nielen to. Nájdete v nej mapy, cestovné poriadky, ale aj aktuálne zmeny v doprave, ako výluky spojov a dopravné obmedzenia. Kúpite v nej lístky, mesačníky a zaplatíte všetky poplatky, pričom dohľadáte históriu platieb a pokút. Podobne funguje aj aplikácia zdieľaných bicyklov BAJK či kolobežiek, napríklad od Boltu. Je len na vás, ktorú spoločnosť a aplikáciu využijete.

(Zdroj: https://www.interez.sk/ako-zacat-s-udrzatelnostou/)

Počas jesenného upratovania od septembra do polovice novembra vyzbierali v Trenčíne 387 ton odpadu. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, biologického odpadu sa vyzbieralo viac ako 207 ton, vyviezli ho do kompostárne v Trenčíne. „Naplnili sme ním 144 veľkoobjemových kontajnerov. Objemným odpadom sme naplnili 121 kontajnerov a na skládku Luštek pri Dubnici nad Váhom bolo uložených takmer 165 ton tohto odpadu,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že na 85 stanovištiach sa zbierali aj ďalšie odpady – obaly obsahujúce nebezpečné látky (5,3 tony), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (1,02 tony), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (7,8 tony), ostatné nebezpečné odpady (1,09 tony), jedlé oleje a tuky (0,12 tony). Nebezpečné odpady dočasne uložili v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odviezli na zhodnotenie a zneškodnenie. „Celkové náklady na jesenné upratovanie boli vyčíslené na 37.531 eur. Najbližšie organizované upratovanie bude na jar 2022,“ uzavrela Ságová.

(Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/22811210/pocas-jesenneho-upratovania-vyzbierali-v-trencine-387-ton-odpadu.html)

Jedným z hlavných nedostatkov envirorezortu je nezvládanie komunikácie navonok. Dôsledkom toho je slabý boj s dezinformáciami. V súvislosti s hodnotením roka 2021 na Ministerstve  životného prostredia (MŽP) SR to uviedol Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Envirorezortu sa v roku 2021 nepodarilo presadiť posilnenie ani navýšenie rozpočtu Štátnej ochrany prírody SR. Nepodarilo sa podľa Ridzoňa dokončiť ani vyhlasovanie európskej sústavy chránených území. Pokračoval, že ministerstvo mešká v príprave klimatického zákona a príprave slovenských pozícií k legislatívnemu balíku “Fit for 55”. MŽP sa však podarilo podľa Ridzoňa presadiť viaceré neriešené veci. “V niektorých ohľadoch ide o historické zmeny. Takým je schválenie reformy národných parkov, schválenie  rezervácie Pralesy Slovenska, zastavenie lovu vlka,” povedal Ridzoň. Za dôležitú považuje spoluprácu s agrorezortom na príprave zmien v reforme poľnohospodárskej politiky.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/sosbirdlife-jednym-z-nedostatkov-je-n/600656-clanok.html)

Ministerstvo životného prostredia vyzvalo, aby ľudia v chránených územiach dodržali zákaz používania pyrotechniky počas Silvestra aj osláv príchodu nového roka. Envirorezort informoval, že s blížiacim sa koncom roka eviduje zvýšené množstvo podnetov na používanie zábavnej pyrotechniky aj Zelená linka ministerstva. Podnety boli doposiaľ hlásené z CHKO Biele Karpaty, Národného parku Malá Fatra či z Národného parku Nízke Tatry. Rezort pripomína, že používanie zábavnej pyrotechniky je v národných parkoch a iných chránených územiach zo zákona zakázané, čo platí aj počas silvestrovských osláv. Prax je však taká, že ľudia v týchto oblastiach sú každoročne svedkami porušovania tohto zákazu.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/dt4mdxx/silvester-v-narodnom-parku-co-je-dovolene-a-co-zakazane/)

Mesto Svidník uspelo s viacerými projektmi. Plánuje zlepšiť vybavenie kompostárne, opraviť lávky na jednom z mostov, rozšíriť rady miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) a vybudovať nové ihrisko. Z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mesto získalo 165-tisíc eur na opravu lávok pre peších na moste cez rieku Ladomírka / Mesto Svidník „Mimoriadne ma teší získanie sumy 150-tisíc eur z Environmentálneho fondu na zlepšenie vybavenia kompostárne, pretože k odpadovému hospodárstvu pristupujeme veľmi aktívne. Ide o drvič bioodpadu, ktorý bude slúžiť na to, aby kompost bol naozaj kvalitný a ľahšie spracovateľný, čiže pôjde aj o úsporu finančných prostriedkov“; uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/mesto-svidnik-ziskalo-financie-na-zariadenie-kompostarne-a-vybudovanie-detskeho-ihriska)

 Starostovia obcí okolo Domaše zúfalo čakajú na návrh smernice ministerstva životného prostredia, ktorá ma stanoviť jasné pravidlá pri nakladaní s pozemkami v majetku štátu v dotyku s vodnou nádržou, pri vodných tokoch a pod vodnými tokmi. Hovoria o mesiacoch nečinnosti a nemali zatiaľ možnosť dokument pripomienkovať. Rezort aj vodohospodári potvrdili, že smernica je už hotová a zástupcovia samosprávy sa k nej budú môcť vyjadriť na budúci rok.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/5z78kw0/na-pravidla-ako-nakladat-s-pozemkami-v-okoli-domase-cakaju-obce-uz-viac-ako-rok/)

Kežmarku opäť unikli do rieky Poprad ropné látky. Pritom len nedávno tam za 600-tisíc eur odstránili podobnú envirozáťaž. Neďaleko železničnej stanice v Kežmarku vytekala do rieky Poprad neznáma ropná látka. Za posledné tri roky sa to stalo už niekoľkokrát, pričom na posledný únik upozornili rybári na Vianoce. Blízko miesta výtoku ropných látok do rieky bola kedysi autobusová stanica. Rybári disponujú informáciou, že v jej podzemí je nádrž s ropnými látkami, ktorá podľa nich prehrdzavela.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/v-kezmarku-opat-unikali-do-rieky-poprad-ropne-latky)

Celosvetový vozový park SUV rapídne rastie. Zatiaľ čo v roku 2010 ich po cestách na celom svete jazdilo menej ako 50 miliónov, tak v roku 2021 ich už po nich jazdí približne 320 miliónov – čo zodpovedá celkovému vozovému parku v Európe. SUV ako také patria medzi hlavné príčiny rastu emisií oxidu uhličitého (CO2) súvisiaceho s energiou za posledné desaťročie. Len v roku 2021 sa celosvetová flotila vozidiel SUV zvýšila o viac ako 35 miliónov, čím sa ročné emisie zvýšili o 120 miliónov ton CO2. Ak by hypoteticky boli SUV samostatnou krajinou, v roku 2021 by sa umiestnili na šiestom mieste na svete z hľadiska absolútnych emisií a vyprodukovali by viac ako 900 miliónov ton CO2. Aby sa vykompenzoval rast globálnych emisií od roku 2010 v dôsledku nárastu počtu SUV, globálny vozový park elektrických vozidiel by sa musel oproti súčasnému stavu dvojnásobne zväčšiť. Na druhú stranu – správa agentúry EIA tvrdí, že výrazne rastúci predaj elektromobilov v roku 2021 bude stačiť na to, aby eliminoval dodatočné emisie pochádzajúce z 35 miliónov SUV, ktoré boli v roku 2021 zakúpené miesto bežných áut strednej triedy.

(Zdroj: https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/611734-sumrak-suv-ale-kdeze-pocas-krizy-sa-im-dari-ako-nikdy-predtym/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss)

Európski odpadári sú znepokojení, že Európska komisia nezaradila sektor recyklácie medzi činnosti oprávnené na zníženie poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných užívateľov. Ak chceme dosiahnuť obehové hospodárstvo, odvetvie recyklácie by nemalo byť znevýhodňované v porovnaní s výrobným odvetvím, ktoré nakladá s primárnymi surovinami, tvrdí Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD) v reakcii na nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky, ktoré pred niekoľkými dňami prijala Európska komisia. Usmernenia budú formálne schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začnú ihneď po tom. O čo ide? Transformácia ekonomiky Európskej únie v súlade s Európskou zelenou dohodou je čiastočne financovaná prostredníctvom „poplatkov“ za spotrebu elektriny. Podľa usmernení môžu členské štáty EÚ udeliť zníženie takýchto odvodov spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch, ktoré sú „obzvlášť vystavené medzinárodnému obchodu“ a „pri tvorbe hodnoty sa vo veľkej miere spoliehajú na elektrickú energiu“. V najnovších usmerneniach však nie je zahrnutý sektor recyklácie.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106494/nove-usmernenia-ek-preferuju-primarnu-vyrobu-na-ukor-recyklacie-stazuju-sa-recyklatori.aspx)

Posledný deň roku 2021 sa očakáva, že Európska komisia predstaví dlhoočakávané kritériá udržateľnosti pre plyn a jadro. HN zisťovali, ako tieto udalosti vplývajú na našu krajinu. „Podľa predbežnej inventúry z júla tohto roka boli celkové emisie skleníkových plynov v roku 2020 na úrovni vyše 37-tisíc gigagramov CO2 ekvivalentov. Rok predtým boli celkové antropogénne emisie na úrovni takmer 40- tisíc gigagramov CO2 ekvivalentov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená pokles o 2,26 percenta,“ uvádza envirorezort. Údaje za tento rok pritom ešte nie sú dostupné, keďže sa počítajú za predchádzajúce dva roky. Vieme však vyčísliť, že Slovensko na priblíženie k svojmu klimatickému cieľu ročne investuje jednu miliardu eur.

(Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/17563267-znizovanie-emisii-podla-sulika-su-to-nezmyselne-preteky-ktore-poskodia-nas-priemysel)

Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach by mohla byť realitou o osemnásť rokov. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, projekt nového jadrového zdroja, na ktorom pracuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), je stále živý. „Projekt po rokoch prešľapovania a funkcie trafiky pre rodinných príslušníkov niektorých politikov konečne naberá konkrétne kontúry. Ak však aj získa potrebné povolenia, jeho uvedenie do prevádzky je naplánované až najskôr na rok 2039,“ povedal Galek. Namiesto novej jadrovej elektrárne by mal v Bohunicach dočasne vyrásť solárny park za 60 miliónov eur. “Také sú súčasné plány na dočasné využitie tohto územia,“ potvrdil Galek. V rámci tohto projektu sa počíta aj s výrobou zeleného vodíka.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/venergetike/nova-jadrova-elektraren-v-bohuniciach-tak-skoro-nevyrastie-realitou-by-mohla-byt-az-o-osemnast-rokov/)

Pulzujúce pece jedinej slovenskej hlinikárne vyrobia každú minútu 150 kilogramov hliníka, na čo potrebujú obrovské množstvo elektrickej energie. Štatút Slovalca by sa na prvý pohľad mohol zdať neotrasiteľný. Patrí totiž medzi najmodernejšie na svete a ide o jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne. V Žiari má pritom produkcia tohto kovu veľkú tradíciu. Je tam už sedem dekád, no budúci rok môže byť reálne posledný. Hlinikárni sa totiž aktuálne končí osemročný kontrakt so Slovenskými elektrárňami na dodávku elektriny. Medzičasom sa však ceny viac ako zdvojnásobili a vedenie na rovinu hovorí, že pre nerentabilitu môže výrobu jednoducho vypnúť. Pozícia Slovenska je otrasiteľná najmä preto, že len nedávno sa vlastníci Slovalca rozhodli masívne investovať v neďalekom Székesfehérvári. Za 88 miliónov eur tam postavia novú fabriku s ročnou kapacitou na úrovni 90-tisíc ton hliníka ročne. S produkciou by mala začať už začiatkom roka 2024. Motiváciou investovať u susedov bol rozhodne aj fakt, že podľa informácií sú energie v Maďarsku lacnejšie o 58 percent.

(Zdroj: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/17556976-v-madarsku-investuje-u-nas-zatahuje-rucnu-brzdu-stat-otala-a-koniec-slovalca-je-coraz-realnejsi)

Pôsobenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) v roku 2021 bolo plné veľkých sľubov, mediálnych ohlásení a zámerov, podporovaných politickým marketingom a sebaprezentáciou. Pre TASR to zhodnotil bývalý šéf envirorezortu a predseda republikovej rady mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia László Sólymos. V Budajovej činnosti chýbala systémovosť a premyslená koncepcia, nebola založená na dobrých manažérskych základoch, prevládala v nej emócia, orientovaná na krátkodobé politické zisky, konštatuje exminister. Envirolegislatíva išla podľa Sólymosa vo väčšine, viac ako 70 percent, cez poslanecké návrhy. Z diskusie tak vylúčili odbornú verejnosť a neumožnili riadne pripomienkovanie s konzultáciami, čo sa prejavilo na nízkej kvalite legislatívnej práce a vetovaných zákonoch zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej, poukázal. “V oblasti medzinárodnej spolupráce, environmentálnej diplomacie a reprezentácie Slovenska v zahraničí nastal viditeľný úpadok, čo sa prejavilo aj zvýšeným počtom infringementov voči SR,” konštatuje Sólymos.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/l-solymos-posobenie-j-budaja-bolo-p/601088-clanok.html)

Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť. Chýba systém indikátorov na sledovanie situácie aj riešenie v podobe ucelenej stratégie. Vo svojej správe to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na roky 2018 až 2020. NKÚ zistil, že manažment sucha nie je koordinovaný orgánom so silným mandátom od vlády. “Na základe auditu sme dospeli k názoru, že je nevyhnutné zmeniť prístup od krízového riadenia dôsledkov sucha k aktívnemu riadeniu príčin vzniku sucha,” poukázal podpredseda slovenských kontrolórov Ľubomír Andrassy. Podľa NKÚ je dôležité posilniť kompetencie Ministerstva životného prostredia SR.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/nku-slovensko-treba-pripravit-na-rie/601172-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com