Týždenný monitoring médií 4. 10. – 10. 10. 2021

Asi najsilnejšou správou bola účasť Ministra hospodárstva Richarda Sulíka a ministra životného prostredia Jána Budaja na otvorení Expo v Dubaji.

Už aj mnohé autosalóny sa presúvajú (napríklad) do virtuálnej reality, a nie je to len pre covid, ale čo už. Výroba pavilónu meškala, lebo ho stavali pakistanskí robotníci, ktorí sú lacnejší. Predviedli sme na ňom futuristický vodíkový športiak, ktorý je výsledkom spolupráce Matador Group a Technickej univerzity v Košiciach. O aute vieme, že:

  • je to prototyp,
  • má maximálnu rýchlosť údajne do 250 km/h,
  • zrýchlenie 0 – 100 za údajne štyri sekundy
  • dajú sa na ňom otvoriť dvere a pekne bliká. Sedel v ňom Richard Sulík, nik kto avizovanú rýchlosť dosiahol a ešte k tomu s pomocou údajného zrýchlenia, neprehovoril.

Keď bude mať Slovensko prvú čerpaciu stanicu na vodík, zatiaľ je najbližšia vo Viedni, a keď Richard Sulík postaví u nás avizovaných 40 a viac, tak si toto auto bude môcť kúpiť tak 0, 01 percenta Slovákov. Lebo presne toľko takého auto aj naozaj potrebuje.

Ďalšie udalosti týždňa tU:

Petíciu za zákaz používania divožijúcich zvierat v cirkusoch a zábavnom priemysle predložia organizácie na ochranu zvierat Európskej komisii (EK) 13. októbra. Cieľom petície je dosiahnuť zákaz používania zvierat v cirkusoch a zábavnom priemysle na celoeurópskej úrovni. Aktuálne už takýto zákaz používania zvierat platí v 24 členských krajinách Európskej únie (EÚ). Problémom sú niektoré veľké európske krajiny ako Španielsko, Francúzsko, či Nemecko, v ktorých neplatia žiadne obmedzenia. Krajiny majú navyše množstvo registrovaných cirkusov.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/peticiu-za-zakaz-pouzivania-divokych-zvierat-v-cirkusoch-dostane-uz-coskoro-eurokomisia/)


Slováci triedia odpad ako odušu. Alebo to aspoň tvrdia. Vyplýva to z výsledkov októbrového prieskumu, ktorý si v spoločnosti Nielsen Admosphere dala spracovať firma Asekol SK. Plných 98 percent opýtaných v ňom uviedlo, že farebné kontajnery navštevuje aspoň občas. A dve tretiny odpad zo svojej domácnosti separujú vždy. Respondenti sa zároveň sa dom-nievajú, že na to majú dobré podmienky. Štyri pätiny z nich chvália jednoduchý prístup k triedenému zberu a 92 percent vie, do ktorej popolnice ktorý odpad patrí – aj keď polovica ľudí si to musí sama priebežne zisťovať. Len každý dvadsiaty Slovák nie je ochotný zmeniť svoje spotrebiteľské správanie v prospech ochrany klímy.

(Zdroj: https://www.trend.sk/trend-archiv/slovensko-cislach-vracia-skoro-polovica-odpadu)


Medzinárodný deň povedomia o plytvaní potravinami (29. 09.) každoročne upozorňuje na nadmerné vyhadzovanie potravín do odpadu. Podľa prieskumu OZV ENVI – PAK vyhadzujú potraviny aspoň raz za týždeň dve pätiny (39 %) ľudí, 7 % ich vyhadzuje denne. Podľa oficiálnych údajov vyhodíme ročne na Slovensku viac ako 860 tisíc ton potravinového odpadu, čo predstavuje približne 163 kíl na obyvateľa. Priemer v Európskej únii je ešte vyšší. Na jedného Európana pripadá ročne až 173 kíl a celkovo sa v EÚ podľa štatistík Rady Európskej únie vyhodí až 87,6 mil. ton potravín ročne. Polovica z tohto odpadu pritom pochádza z domácností. Aj preto sa Európska únia a jej členské štáty zaviazali znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu. 43 % vyhadzuje menej potravín ako pred pandémiou Situácia je naozaj vážna. Z výsledkov online reprezentatívneho prieskumu, ktorý v septembri tohto roku realizovala OZV ENVI – PAK na vzorke 1000 respondentov, sa ukázalo, že až 39 % obyvateľov Slovenska vyhadzuje potraviny najmenej raz do týždňa. Dokonca denne vyhadzuje potraviny 7 % ľudí. Len štvrtina (27 %) jedlom vôbec neplytvá a potraviny do koša nevyhadzuje.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/7-ludi-vyhadzuje-potraviny-denne/)


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti vyhodnocuje cenové návrhy jednotlivých subjektov. Výsledkom celého procesu budú nové cenové rozhodnutia, ktoré výrobcom definitívne ukážu, s akou podporou budú môcť počítať po jej predĺžení o päť rokov. Kým každý z podporovaných výrobcov môže do novej schémy vstúpiť dobrovoľne, pre viac ako štyri stovky fotovoltických elektrární je predĺženie podpory povinné.

(Zdroj: [04.10.2021; Odpadové hospodárstvo; ENERGO, PODPORA OZE; s. 21; Radovan Potočár])


Slovenský pavilón na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 je od nedele 3. októbra plne funkčný. Zároveň je pavilón sprístupnený aj širokej verejnosti. Slovenský pavilón navštívili ako prví minister hospodárstva Richard Sulík a minister životného prostredia SR Ján Budaj so svojou delegáciou a s veľvyslancom Slovenska v Spojených Arabských Emirátoch Michalom Kováčom.Hlavným podujatím tematického týždňa Klíma a biodiverzita je diskusia lídrov na tému Európska zelená dohoda: Výskum a inovácie ako nástroj ku klimatickej neutralite, ktorú otvoril Minister životného prostredia SR Ján Budaj. Diskusia je organizovaná Európskou službou pre vonkajšiu činnosť EEAS v Bruseli. Na podujatí sa okrem ministra Jána Budaja zúčastnila aj delegácia MŽP SR.

(Zdroj: https://www.trend.sk/biznis/slovensky-pavilon-expo-dubaj-2020-je-spristupneny-hlavnymi-temami-su-klima-biodiverzita)


Mesto Ružomberok bude žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie environmentálneho centra v Björnsonovom dome. Návrh zapojiť sa do výzvy ministerstva životného prostredia, ktorej cieľom je robiť osvetu zdravého životného prostredia, odobrili ružomberskí mestskí poslanci. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. Ak bude radnica so žiadosťou úspešná, získa 501 000 eur.

(Zdroj: https://ruzomberok.dnes24.sk/vizia-environmentalneho-centra-v-ruzomberku-vzniknut-ma-v-znamej-budove-400177)


Mesto Svidník vráti ministerstvu životného prostredia takmer 220-tisíc eur. Táto suma je korekciou z dôvodu pochybenia pri verejnom obstarávaní v rámci projektu zberného dvora pre obce v podduklianskom regióne. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová zdôraznila, že samospráva zrealizovala verejné obstarávanie v roku 2009.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/svidnik-pochybil-pri-verejnom-obstaravani-v-ramci-projektu-zberneho-dvora-envirorezortu-vrati-necelych-220-tisic-eur)


Na starostlivosť o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Medzibodrožie by malo ísť viac ako 5,4 milióna eur na roky 2022 až 2051. Z toho vyše 4,3 milióna by malo ísť z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z Programu starostlivosti o CHVÚ Medzibodrožie na roky 2022 – 2051, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. CHVÚ Medzibodrožie je vzácnou mokraďovou lokalitou na východnom Slovensku. Celkovo bolo v tomto území zistených 254 druhov vtáctva.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/na-starostlivost-o-chvu-medzibodrozie/581205-clanok.html)


Slovensko sa na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 prezentuje aj prvým slovenským vodíkovým automobilom. Slovenský pavilón je oficiálne otvorený od nedele. Ako prvý ho okrem šéfa rezortu hospodárstva navštívil aj minister životného prostredia Ján Budaj. Ten sa zúčastňuje tematického týždňa Klíma a biodiverzita. Súčasťou delegácie rezortu životného prostredia je aj podnikateľská misia, ktorej cieľom je nadviazať podnikateľské a investičné prepojenia. Slovensko reprezentuje 12 firiem ako Sensoneo, Innobat, Elis Tech, Achee Tech, Bioelektra SE, Panara, Safra Photonics, či E-vision.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/venergetike/slovensko-ma-prvy-vodikovy-automobil-predstavil-sa-na-vystave-expo-dubaj-2020-foto/)


Envirofond podporí oblasť ochrany ovzdušia, ochrany a využívania vôd a rozvoja odpadového hospodárstva. Na podanie žiadosti o finančnú podporu je čas ešte do konca októbra. Envirofond podporí dotáciami napríklad nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, respektíve umývanie ciest, budovanie zelenej infraštruktúry či budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla. Zameria sa aj budovanie verejných vodovodov a kanalizácií alebo rekonštrukciu a intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd. EF považuje za nevyhnutné podporiť aj znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládkach.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/enviroef-podpori-oblast-ochrany-ovzdu/581417-clanok.html)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravilo novú legislatívu, ktorá navrhuje jasnejšiu definíciu podmienok kompenzácie nepriamych nákladov v dôsledku rastu cien silovej elektriny pre priemyselné podniky. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami pôjde v najbližšom období do medzirezortného pripomienkového konania. „Jedným zo spôsobov, ktorým štát kompenzuje priemyslu nepriame náklady v dôsledku vysokého rastu cien silovej elektriny, je využitie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré upravuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami,“ vysvetlil envirorezort. Súčasná legislatíva hovorí o rozdelení, kde je na kompenzáciu nepriamych nákladov určených 25 percent z výnosov z predaja emisných kvót formou dražby. V roku 2020 Environmentálny fond vyplatil desiatim oprávneným príjemcom celkovo štyri milióny eur. Nová legislatíva má priniesť jasnejšie podmienky kompenzácie nepriamych nákladov aj garanciu lepšej predvídateľnosti.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/mzp-navrhne-upravu-podmienok-kompenzacie-pre-priemyselne-podniky)


Ministerstvo životného prostredia na základe uznesenia vlády SR požiadalo Envirofond, aby sa pozrel na riešenie situácie s pitnou vodou na východnom Slovensku. ,,Veľa z tých obcí, ktoré sú postihnuté envirozáťažou, nemá prístup k pitnej vode, majú zdroje zo studne alebo privádzajú vody do zásobníkov“; povedal riaditeľ EF Ľubomír Vačok. Riaditeľ sa so svojím tímom stretol so starostami dotknutých obcí a prednostami okresných úradov na východe Slovenska. ,,Veľa menších obcí nerozumie materiálom k predloženým výzvam," podotkol Vačok. Na stretnutí im tak vysvetlil úlohu EF, pomoc obciam, proces poskytovania dotácií a odporučil kroky pri podávaní žiadosti o dotáciu na vodovody či kanalizácie.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/l-vacok-ef-chce-v-obciach-v-okoli-chemka-strazske-riesit-pristup-k-pitnej-vode)


Administratívnych povinností, ktoré musia plniť slovenskí podnikatelia, v roku 2021 pribudlo. Hlavným dôvodom sú pritom nové požiadavky kladené na firmy v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ukázali to výsledky projektu Byrokratický index, ktorý po šiestykrát zverejnil inštitút INESS. Hodnota Byrokratického indexu v tomto roku podľa prepočtov analytikov dosiahla 224 hodín. Znamená to, že modelová firma so štyrmi zamestnancami podnikajúca vo výrobnej sfére, musí vynaložiť 224 hodín času na vyrovnanie sa so všetkými regulačnými náležitosťami, ktoré jej ukladá zákon.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106334/evidencia-odpadu-patri-k-najvacsim-zataziam-firiem-ukazal-byrokraticky-index-2021.aspx)


V utorok, 5. októbra 2021, necelých 40 kilometrov od Bratislavy horela skládka nebezpečného odpadu. Požiar vznikol v rovnakej lokalite ako v júni tohto roka. Hasičom sa ho vo večerných hodinách podarilo dostať pod kontrolu. O požiari, ktorý sa rozhorel na skládke nebezpečného odpadu v areáli bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova pri Budmericiach, okolité samosprávy, vrátane miest Modra a Pezinok, informovali svojich obyvateľov a vyzvali ich, aby nevetrali a nevychádzali von. Hojsík: SIŽP si chcela na skládku posvietiť. Vidíme výsledok Na opakovaný požiar skládky reagovala tlačovou správou opozičná strana Progresívne Slovensko. Podľa europoslanca Martina Hojsíka (PS) Slovensko sú požiare skládok obrovským a pravidelným nebezpečenstvom pre ľudské zdravie a je nevyhnutné okamžite pripraviť súbor opatrení, aby sa týmto situáciám zamedzilo.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106335/dozor-nad-skladkami-podla-progresivcov-zlyhava-dokazom-je-dalsi-poziar-skladky.aspx)


Od 1. januára 2022 sa spúšťa zálohovanie jednorazových obalov na nápoje – PET fliaš a plechoviek. Fungovať bude rovnako, ako pri vratných fľašiach zo skla. Spotrebiteľ pri nákupe zaplatí okrem samotného nápoja aj „prirážku” 15 centov za každú fľašu minerálky či plechovku piva. Ak ich bude chcieť späť, musí obal – nepoškodený a nepostláčaný – priniesť naspäť do obchodu. To by malo znížiť množstvo odpadu z nápojov, ktoré dnes končí vo voľnej prírode. Skúsenosti z iných krajín jednoznačne dokazujú, že zálohovanie je účinný spôsob, ako vyzbierať väčšinu jednorazových nápojových obalov, uvedených na trh. Zmena od 1. januára sa však nebude automaticky týkať každej fľaše minerálky kúpenej v obchode. Dôvodom je prechodné obdobie, počas ktorého sa ešte bude dopredávať sortiment naskladnený pred týmto dátumom. Dôležité je preto sledovať symboly a dodržiavať niekoľko hlavných zásad.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2565432/bilbordy-uz-oznamuju-ze-za-vratenie-pet-flias-a-plechoviek-dostaneme-od-noveho-roka-15-centov-oplati-sa-ich-odkladat/)


Na cintorínoch vzniká množstvo nerecyklovateľného odpadu. V období okolo Dušičiek je to až alarmujúce. Upozorňuje na to Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Dôkazom podľa neho je aj nedávna analýza odpadových košov na bratislavskom cintoríne Vrakuňa. V koši sa tu nachádzalo 86,80 percenta odpadu, ktorý by sa dal vytriediť. Viac ako polovica (57,3 percenta) z toho bol zelený kompostovateľný odpad. Na slovenských cintorínoch je podľa Moniky Suchánskej, odborníčky na prírodné pohrebníctvo z projektu Živice – Záhrada spomienok, tendencia hroby prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií. „Od vencov cez plastové kahance až po LED sviečky. Toto všetko vytvorí ťažko separovateľný odpad,“ skonštatovala.

(Zdroj: https://webmagazin.teraz.sk/ekologia/na-cintorinoch-vznika-cez-dusicky-mn/12627-clanok.html)