V chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky obnovujú mokrade

V chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky obnovujú mokrade

Zvolen – Po viac ako troch rokoch príprav a projektovania začala v týchto dňoch Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/Birdlife Slovensko realizovať konkrétne opatrenia v chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky. Cieľom je obnoviť mokrade, zlepšiť vodný režim a chrániť v území vzácne druhy vtákov európskeho významu.
Ako informovala Zuzana Lackovičová z SOS/Birdlife Slovensko, v prírodnej rezervácii Ryžovisko pri obci Ipeľské Predmostie v okrese Veľký Krtíš sa pomocou ťažkej techniky šetrne prehĺbi jeden hektár zazemnenej mokrade, čím vznikne otvorená vodná plocha s rôznymi hĺbkami od plytčín až do jedného metra. „Toto opatrenie úzko súvisí aj s pripravovanou výstavbou stavidiel, ktoré po vybudovaní zadržia vodu a revitalizujú mokrade rezervácie na ploche 60 hektárov,“ priblížila.

Na lúke Ostrovik pri obci Senné v okrese Michalovce sa dokončujú práce na oprave a zvýšení hrádze kanála s dĺžkou 570 metrov, ktorým je zavodňovaná lúka na jar. Cieľom je zabrániť vytekaniu vody z mokradí cez poškodenú hrádzu, možnosť zadržať v mokradiach ešte viac vody, zlepšiť stav mokradí a podmáčaných lúk na rozlohe 111 hektárov. „Po realizácii uvedených aktivít bude v týchto dvoch chránených vtáčích územiach revitalizovaných 171 hektárov mokradí,“ pripomenula Lackovičová.

Podľa nej v obnovených a revitalizovaných mokradiach zahniezdi napríklad viac chriašťov bodkovaných alebo kalužiakov červenonohých. „Ďalšie vzácne druhy, ako napríklad lyžičiar biely či rybárik riečny, využijú tieto lokality na získavanie potravy,“ dodala.

Nemenej dôležitý význam majú tieto plochy aj pre migrujúce vtáky, ktoré tam nájdu miesto na nerušený odpočinok a dostatok potravy im zabezpečí doplnenie energie potrebnej na migráciu. Okrem vtáčích druhov tam nájdu vhodné životné podmienky aj mnohé ďalšie organizmy viazané na vodné prostredie.

Práce sú súčasťou projektu LIFE Iporsen, v rámci ktorého sa okrem obnovy mokradí vytvárajú a obnovujú hniezdne príležitosti pre bociany čierne, bociany biele, rybáre riečne, rybáriky riečne a brehule hnedé. „Kúpili sme pozemky, na ktorých bude mať vždy prioritu ochrana prírody, budujeme turistickú infraštruktúru, informujeme a vzdelávame verejnosť, spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody SR, samosprávami, záujmovými skupinami a občianskymi združeniami. Aktuálne vybavujeme ďalšie povolenia a aktivity budú pokračovať na ďalších lokalitách,“ doplnila zástupkyňa SOS/Birdlife Slovensko.

Projekt podporila Európska únia a Ministerstvo životného prostredia SR.