Vláda: Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska má vzniknúť 1. decembra

Vláda: Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska má vzniknúť 1. decembra

Bratislava – Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska vznikne 1. decembra. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v stredu schválil.

Nariadením sa za chránené územia vyhlásia doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Celková výmera by mala byť 6462,42 hektára, vyplýva z materiálu.

Na celom území Pralesov Slovenska by mal platiť piaty stupeň ochrany. Tretina výmery rezervácie by podľa MŽP mala byť na biotopoch hlucháňa hôrneho. „Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu prírodných procesov a dosiahnuť prirodzenú dynamiku vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvoriť tak predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov,“ uviedol v dôvodovej správe envirorezort.

Vyhlásenie prírodnej rezervácie má byť krokom pre plnenie programového vyhlásenia vlády týkajúcim sa povinnej certifikácie Forest Stewardship Council (FSC) v štátnych lesoch.