Vo Vysokých Tatrách sa v týchto dňoch koná monitoring slovenskej časti medzinárodného projektu Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dosahy klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Tatranská Lomnica – Vo Vysokých Tatrách sa v týchto dňoch koná monitoring slovenskej časti medzinárodného projektu Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dosahy klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.
     
Doteraz sa tatranským lesníkom podarilo v rámci projektu zalesniť plochu viac ako 46 hektárov, na ktorej vysadili cez 121.000 sadeníc. Okrem toho realizovali celoplošné i pomiestne vyžínanie na území s rozlohou 204 hektárov či prečistky na ploche viac ako 357 hektárov. Zároveň vyčistili lesné chodníky v dĺžke takmer 73 kilometrov a urobili aj viacero opatrení na ochranu sadeníc voči ohryzu zverou. Na území TANAP pribudli aj dve demonštračné plochy – v Javorovej a Babej doline, kde lesníci sledujú vplyv odbornej starostlivosti na stabilitu porastov.
     
Hlavným partnerom projektu s celkovým rozpočtom viac ako 3,5 milióna eur je Užhorodský lesný podnik. Ďalšími partnermi sú okrem ŠL TANAP susediace lesy miest Kežmarok a Spišská Belá, ukrajinský Vyhodský lesný podnik a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu „FORZA“. Aktivity sa realizujú až do decembra vďaka financovaniu v rámci cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie je viac ako 3,17 milióna eur. (TA SR)