Vydávanie stanovísk k žiadostiam o výstavbu v dúbravskej miestnej časti Iviny pod Poľanou v Detvianskom okrese pozastavili. TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíra Fabriciusová s tým, že to platí do odvolania

Detva – Vydávanie stanovísk k žiadostiam o výstavbu v dúbravskej miestnej časti Iviny pod Poľanou v Detvianskom okrese pozastavili. TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíra Fabriciusová s tým, že to platí do odvolania.

„Dôvodom pozastavenia schvaľovania výstavby je stret záujmov medzi narastajúcimi požiadavkami na výstavbu, neakceptovanie súčasnej územno-plánovacej dokumentácie a úbytok významných prírodných hodnôt v území,“ spomenula.

Ako dodala, odsúhlasenie je podmienené vypracovaním novej krajinno-ekologickej štúdie územia, ktorá zohľadní únosnú mieru zaťažiteľnosti krajiny výstavbou. Rozsiahla a nekoncepčná výstavba by podľa CHKO Poľana mohla spôsobiť nielen stratu prírodných hodnôt, ale aj charakteru lazníckeho osídlenia. Ohroziť by tiež mohla únosnosť krajiny a vytvoriť zmenu charakteru krajiny. „Prevenciou však bude krajinno-ekologická štúdia s regulatívmi, vypracovaná na základe relevantných údajov,“ podotkla.

CHKO uvádza, že územie Ivín je výnimočné pre bohatú prírodnú rôznorodosť chránených biotopov, výskyt chránených mokradí, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Iviny sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana s druhým stupňom ochrany, Chráneného vtáčieho územia a zároveň sú súčasťou územia zaradeného do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO ako Biosférická rezervácia Poľana. Tá spĺňa kritériá svetovej hodnoty pre jej výnimočnú krajinnú štruktúru a udržiavanie tradičných hodnôt v území.(TA SR)