Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prichádza tento rok s enviroakadémiou. Jej cieľom bude pokryť kľúčové aspekty životného prostredia z hľadiska miestnej územnej samosprávy. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Bratislava – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) prichádza tento rok s enviroakadémiou. Jej cieľom bude pokryť kľúčové aspekty životného prostredia z hľadiska miestnej územnej samosprávy. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
     

Združenie bude venovať pozornosť odbornému vzdelávaniu zamestnancov miest a obcí a zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, hovorí Kaliňák. Približuje, že sa budú pripravovať aktivity na posilnenie spolupráce združenia so zainteresovanými skupinami, ako aj exkurzie zamerané na prezentáciu príkladov dobrej praxe. V týchto aktivitách budú podľa Kaliňáka pomáhať odborníci z jednotlivých oblastí, ako sú odpadové hospodárstvo, cirkulárna ekonomika, vodné hospodárstvo, predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšenie kvality ovzdušia, udržateľnosť budov, energetická efektívnosť a redukcia oxidu uhličitého, plynová mobilita a zeleň.  

„V týchto aktivitách bude využívať aj poznatky z miest a obcí Európskej únie, hlavne však s dôrazom na skúsenosti miest a obcí z krajín V4,“ podotkol Kaliňák.   

 Doplnil, že ZMOS bude mnohými témami a aktivitami reflektovať špecifiká vidieka či veľkých miest. Dôvodom je, že v prostredí samospráv pretrvávajú rozdiely, ktoré ich limitujú v optimálnom nastavovaní jednotlivých riešení. (TA SR)