Zmena s písmenkom Z. Zálohovanie

Od 1. januára 2022 sa na Slovensku začínajú zálohovať PET fľaše a plechovky od nápojov. Od februára 2022 budú výrobcovia nápojov dodávať tovar už len v zálohovaných obaloch. Na etiketách plastových fliaš aj na plechovkách musí byť označenie Z aj nápis „zálohované“.

Napriek tomu, že prípravy trvajú takmer rok, nie je realistické očakávať, že okamžite z trhu zmiznú nápoje bez označenia. Prechod bude, z pochopiteľných dôvodov, postupný. Zákazníci sa budú so starými obalmi „stretávať“ do júna 2022. A to napriek tomu, že väčšina výrobcov začala plniť do nových obalov už teraz, v decembri. Distribuovať nové produkty začnú až po 1. januári 2022, problémy spôsobuje čiarový kód, ktorý je pre registračné pokladnice indikátorom, okrem iného – ceny. 

Už teraz znášajú výrobcovia na prípravu zálohovania nemalé náklady. Musia vymeniť etikety, potlač plechoviek, odpísať staré, prispôsobiť informačný systém. Novému systému sa prispôsobuje marketing, „výchova“ zákazníkov. Každý výrobca má prirodzený záujem, aby sa mu investície vrátili čo najrýchlejšie. Okrem toho súčasťou zálohovania je aj to, že firmy prispievajú na prevádzku systému. Zároveň musia spoločnosti finančne prispievať na prevádzku systému, podľa počtu predaných fliaš alebo plechoviek. Vyššie náklady majú aj predajcovia a distribútori nápojov. 

V roku 2025 chce ministerstvo životného prostredia na Slovensku vyzbierať naspäť 90 % obalov z PET fliaš a plechoviek. Ak by sa tento cieľ podarilo naplniť, išlo by o zhruba 1,2 miliardy obalov: 750 miliónov plastových fliaš a 450 miliónov plechoviek.

Okrem zálohovania sa výrobcovia zameriavajú aj na zníženie uhlíkovej stopy. Je známa skutočnosť, že napríklad plechovka z recyklátu má až o 80 percent nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 percent menej energie v porovnaní s plechovkou vytvorenou z panenského materiálu. 

Firmy, ktoré musia ďalej plniť do PET fliaš prechádzajú na číre preformy, ktoré sú na rozdiel od farebných menej náročné na ďalšie spracovanie. 

Ostatné je už na disciplíne zákazníkov. Zreteľne označené automaty budú vo všetkých veľkoobchodoch. Zálohovať sa budú takmer všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov. Ide o sýtené a nesýtené sladené nápoje, minerálne, pramenité a dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nápoje a nektáre, ľadové čaje, športové a energetické nápoje, ale aj pivo, cider, perry, radlery a ovocné vína. Výnimku majú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Nevratné fľaše budú môcť zákazníci priamo na mieste vyhodiť do otvoru, umiestneného vedľa fľaškomatu. Dôležité je, aby vratná fľaša nebola nijako poškodená, špinavá alebo stlačená.  Nie je dôležité kde ste obal kúpili, každý obchodník má povinnosť vrátiť konečnému používateľovi zálohu v plnej výške, a to buď v hotovosti alebo vo forme zľavy na nákup. Menšie potraviny (do 300 m2), ktoré si odberné miesto zriadia dobrovoľne, poskytujú iba zľavu z nákupu. Výška zálohy pre plastové fľaše aj plechovky je na Slovensku jednotná, a to 15 centov na jeden obal. Cenu určil štát. Kritériom bola motivácia pre zákazníka a aj výhodnosť pre obchod, distribúciu a výrobcov. Napríkla v Nemecku je cena zálohy za PET fľašu 25 centov.

Zálohovaniu predchádzali analýzy, z nich vieme, že na náš trh sa každoročne dostane približne miliarda jednorazových nápojových PET obalov a 345 miliónov nápojových plechoviek. Cez triedený zber sa podarí vyzbierať približne 62 % PET fliaš. Podľa skúseností z európskych krajín, kde zálohoanie už zaviedli je množstvo vyzbieraných PET fliaš možné zvýšiť aj na viac ako 90 % . Takže na skládky, tepelné zhodnotenie, či len tak voľne do prírody ich ide menej. 

Zálohový systém už funguje v Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, v Holandsku, Chorvátsku, na Islande, v Litve, Nemecku, Nórsku a vo Švédsku.

Tatiana Nagyová

Ilustračné foto: EPA-EFE/Jens Büttner